Denk vooruit ....... La Gro Geelkerken Advocaten!

 

Het nieuwe jaar  begint voor ons met een uitdagend perspectief. Geelkerken Linskens Advocaten is per 1 januari 2019 gefuseerd met La Gro Advocaten.

De naam van het nieuwe kantoor is La Gro Geelkerken Advocaten !


Daarin herkent u de vertrouwde klank van kwaliteit, gekoppeld aan een proactieve, ondernemende houding waarmee wij voor u het verschil blijven maken.

In de huidige economie is specialisatie een belangrijke troef. De groeiende complexiteit van de samenleving en de dynamiek van de markt vragen om diepgaande juridische kennis. Deze fusie sterkt ons in de ambitie om die juridische expertise continu te ontwikkelen en te onderhouden. De specialisaties van onze kantoren versterken elkaar, met een stevig accent op ondernemingsrecht, vastgoed en overheid, en arbeidsrecht. 

Naast de strategische meerwaarde biedt deze fusie ook praktische voordelen. Een groter kantoor, met een sterke aanwezigheid in de Randstad, heeft een grotere aantrekkingskracht op specialistisch talent. Met vestigingen in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden zijn wij altijd dichtbij. Bovendien kunnen wij gezamenlijk de ondersteuning van de advocatenpraktijk efficiënter organiseren, met veel aandacht voor kennismanagement en ICT. En daar plukt u, als cliënt, de vruchten van.

Op de korte termijn verandert er voor u nog niets: lopende contracten worden ongewijzigd voortgezet, u behoudt uw vaste contactpersoon en uw zaak blijft in vertrouwde handen. Op de langere termijn zult u de meerwaarde van onze verdiepte kennis en proactiviteit gaan ervaren. Wij richten de blik vooruit en proberen zo de juridische ontwikkelingen steeds een stap voor te blijven, samen met u.

De nieuwe website van de beide fusiekantoren vindt u hier.

(Actuele informatie en nog van belangzijnde nieuwsberichten en openbare verslagen zullen in de komende periode naar onze nieuwe website worden verplaatst maar zijn tot dan nog te raadplegen op onze oude website).

Praktijkgebieden Leiden & Den Haag