Anderen over Geelkerken Linskens Advocaten

 • Stage-ervaring bij Geelkerken Linskens Advocaten

  Mijn eerste stage binnen de advocatuur heb ik met veel plezier gelopen bij Geelkerken Linskens Advocaten. Al vanaf de eerste dag werd ik intensief betrokken bij de werkzaamheden binnen het kantoor. Ik mocht bijvoorbeeld mee naar zittingen en besprekingen met cliënten. Vanwege de grootte van het kantoor heb ik veel kunnen zien van verschillende rechtsgebieden. Ook op sociaal gebied kwam ik niets tekort. Zo mocht ik mee naar een theatervoorstelling en het kerstuitje, en werd er elke dag samen geluncht. Het was altijd mogelijk om bij kantoorgenoten aan te kloppen en een vraag te stellen over een ingewikkelde juridische casus. Dit zorgde ervoor dat ik mij als stagiaire zeer thuis voelde binnen het kantoor. Ik wil Geelkerken Linskens Advocaten bedanken voor deze leerzame ervaring!

  Lisette van Broekhoven.

 • Stage-ervaring bij Geelkerken Linskens Advocaten

  Na het afronden van mijn master Civiel recht heb ik stage gelopen bij Geelkerken Linskens Advocaten. De stage is mij ontzettend goed bevallen. Naast het feit dat ik het naar mijn zin heb gehad, heb ik ook veel geleerd.

  Op mijn eerste stagedag ben ik heel goed ontvangen: ik kreeg een rondleiding en werd voorgesteld aan alle advocaten, waarna ik mijn werkplek kreeg toegewezen. Mijn computer stond nog geen vijf minuten aan en ik kreeg al mijn eerste opdrachten binnen. Dit was spannend, maar ook heel leuk. Ik mocht namelijk gelijk meedraaien, wat me het gevoel gaf dat ik erbij hoorde.

  In mijn stageperiode heb ik allerhande opdrachten mogen verrichten. Zo heb ik jurisprudentie-onderzoek verricht, juridische notities geschreven, een oproepingsbrief opgesteld voor een getuigenverhoor bij de rechtbank, brieven geschreven en ben ik betrokken geweest bij het organiseren van het seminar arbeidsrecht. Daarnaast ben ik veelvuldig aanwezig geweest bij cliëntbesprekingen en heb ik bij een onderhandeling met de wederpartij aan tafel mogen zitten. Ook ben ik meerdere keren mee geweest naar rechtszittingen. De afwisseling van de werkzaamheden heb ik als prettig ervaren. Aangezien de werkzaamheden zo verschillend waren, kreeg ik een goed totaalbeeld van hetgeen Geelkerken Linskens in de praktijk doet en daarnaast een goed totaalbeeld van de advocatuur. Wat betreft persoonlijke ontwikkeling hebben de genoemde werkzaamheden bijgedragen aan mijn vaardigheden. Zo heb ik mijn juridische vaardigheden naar een hoger level kunnen brengen. Dat geldt voor zowel mijn schrijfvaardigheden, mondelinge vaardigheden als onderzoeksvaardigheden.

  Kortom, het was een stageperiode waarin ik veel gezien en geleerd heb en waar ik me op mijn gemak heb gevoeld. Een stage bij Geelkerken Linskens Advocaten kan ik dan ook iedereen aanraden! Geelkerken, bedankt voor deze leerzame en gezellige periode. Wellicht komen we elkaar in de toekomst tegen.

  Youssef Aït Blal
  (studentstagiaire bij Geelkerken Linskens Advocaten van 4 september tot en met 27 oktober 2017)

 • Deskundig en vasthoudend

  We zijn zeer tevreden over de deskundigheid en de vasthoudendheid waarmee Geelkerken Linskens Advocaten ons in een langdurig bouwgeschil succesvol door de procedure met een failliete hoofdaannemer - waarbij de curator nog een forse betaling eiste - en de door de hoofdaannemer nagenoeg niet betaalde onderaannemer heeft geleid.

 • Dankzij jullie hoeven wij de factuur niet te betalen

  Wij zijn heel tevreden over jullie dienstverlening. Onze inspanningen hebben uiteindelijk tot het resultaat geleid dat wij de betreffende factuur niet hoeven te betalen. De wederpartij heeft inmiddels ook de door de rechter aan ons toegewezen veroordeling van 75% van de door ons gemaakte kosten betaald.

 • Wij zijn heel blij

  Wij zijn heel blij met de verleende diensten: het is uiteindelijk heel goed opgelost. Je hebt ons zeer adequaat geadviseerd.

 • Geelkerken Linskens Advocaten: Aanbevolen!

  Na de oplevering van een nieuw gebouw met omliggende ruimte voor één van onze scholen bleek al snel dat het schoolplein ernstig verzakte. Uit onderzoek bleek dat de onder het plein aangebrachte constructie ondeugdelijk was.

  Geen van de betrokken partijen – architect/ontwerper, hoofdaannemer en onderaannemer – achtte zich aansprakelijk voor de ontstane schade. Hierop heeft de Vereniging CNS Geelkerken Linskens advocaten benaderd om in deze zaak onze belangen te behartigen.

  Mr. H.N.T. Hoogwout heeft gedurende het langdurige proces blijk gegeven van een hoge mate van inhoudelijke kennis en daarbij op alle terreinen uiterst deskundig gehandeld. Ondanks de complexe materie werd voortdurend zeer efficiënt gewerkt, van beantwoording van mails tot aan de inhoudelijke voorbereiding van de zitting.

  In Mr. Hoogwout troffen we een ambitieus en gedreven belangenbehartiger die zowel schriftelijk als mondeling ‘to-the-point’ communiceerde en daarbij een hoge mate van doelgerichtheid en daadkracht toonde. En met resultaat: de zaak werd afgesloten met een voor ons positief eindvonnis van de rechtbank.
  Jaap Broekman, Directeur bestuurder CNS Gouda

 • Waardering voor zeer snelle hulp

  Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken voor de hulp die ik zojuist ontving van dhr. Niek Hoogwout. Ik belde met een vraag over het beheer van ons mandelig terrein. Wij zijn als bewoners al langere tijd op zoek naar een manier om onze afspraken over dit beheer op een juridisch verantwoorde wijze vast te leggen. Wij stuitten in onze zoektocht vaak op ondeskundigheid of gebrekkige kennis. Een (gratis!) gesprek van slechts een kwartier met dhr. Hoogwout gaf de benodigde duidelijkheid en heeft ons veel verder geholpen. Nogmaals dank!

 • To-the-point, vakkundig en praktisch

  We zijn erg tevreden over jullie rechtsbijstand. Jullie adviezen waren to-the-point, vakkundig, praktisch en dus goed toepasbaar bij de probleemstelling die wij hadden met een zakelijke opdrachtgever.

 • Korte lijntjes en snel reageren

  Het werk wat Geelkerken Linskens Advocaten voor ons heeft verricht is naar tevredenheid uitgevoerd. Korte lijntjes en snel reageren en kort op de brief- of mailwisseling zitten met juiste adviezen. Dat is waar je een advocatenkantoor voor belt!

 • Zeer tevreden over snelheid van handelen en nazorg

  Mijn lang slepend conflict met een aannemer over de kwaliteit van de geleverde diensten, een nieuw dak, werd met de inzet van mr Hoogwout tot een oplossing gebracht zonder dure tijdrovende rechterlijke procedures.  Heldere afspraken die op schrift gesteld werden om verdere discussie te vermijden, hebben een doorbraak opgeleverd. Dat het uiteindelijke resultaat te wensen overlaat,  is treurig maar ligt niet aan onze advocaat. Over zijn optreden, de snelheid van handelen, de effectiviteit ervan en de nazorg ben ik zeer tevreden.