Anderen over Geelkerken Linskens Advocaten

 • Wij zijn heel blij

  Wij zijn heel blij met de verleende diensten: het is uiteindelijk heel goed opgelost. Je hebt ons zeer adequaat geadviseerd.

 • Geelkerken Linskens Advocaten: Aanbevolen!

  Na de oplevering van een nieuw gebouw met omliggende ruimte voor één van onze scholen bleek al snel dat het schoolplein ernstig verzakte. Uit onderzoek bleek dat de onder het plein aangebrachte constructie ondeugdelijk was.

  Geen van de betrokken partijen – architect/ontwerper, hoofdaannemer en onderaannemer – achtte zich aansprakelijk voor de ontstane schade. Hierop heeft de Vereniging CNS Geelkerken Linskens advocaten benaderd om in deze zaak onze belangen te behartigen.

  Mr. H.N.T. Hoogwout heeft gedurende het langdurige proces blijk gegeven van een hoge mate van inhoudelijke kennis en daarbij op alle terreinen uiterst deskundig gehandeld. Ondanks de complexe materie werd voortdurend zeer efficiënt gewerkt, van beantwoording van mails tot aan de inhoudelijke voorbereiding van de zitting.

  In Mr. Hoogwout troffen we een ambitieus en gedreven belangenbehartiger die zowel schriftelijk als mondeling ‘to-the-point’ communiceerde en daarbij een hoge mate van doelgerichtheid en daadkracht toonde. En met resultaat: de zaak werd afgesloten met een voor ons positief eindvonnis van de rechtbank.
  Jaap Broekman, Directeur bestuurder CNS Gouda

 • Waardering voor zeer snelle hulp

  Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken voor de hulp die ik zojuist ontving van dhr. Niek Hoogwout. Ik belde met een vraag over het beheer van ons mandelig terrein. Wij zijn als bewoners al langere tijd op zoek naar een manier om onze afspraken over dit beheer op een juridisch verantwoorde wijze vast te leggen. Wij stuitten in onze zoektocht vaak op ondeskundigheid of gebrekkige kennis. Een (gratis!) gesprek van slechts een kwartier met dhr. Hoogwout gaf de benodigde duidelijkheid en heeft ons veel verder geholpen. Nogmaals dank!

 • To-the-point, vakkundig en praktisch

  We zijn erg tevreden over jullie rechtsbijstand. Jullie adviezen waren to-the-point, vakkundig, praktisch en dus goed toepasbaar bij de probleemstelling die wij hadden met een zakelijke opdrachtgever.

 • Korte lijntjes en snel reageren

  Het werk wat Geelkerken Linskens Advocaten voor ons heeft verricht is naar tevredenheid uitgevoerd. Korte lijntjes en snel reageren en kort op de brief- of mailwisseling zitten met juiste adviezen. Dat is waar je een advocatenkantoor voor belt!

 • Zeer tevreden over snelheid van handelen en nazorg

  Mijn lang slepend conflict met een aannemer over de kwaliteit van de geleverde diensten, een nieuw dak, werd met de inzet van mr Hoogwout tot een oplossing gebracht zonder dure tijdrovende rechterlijke procedures.  Heldere afspraken die op schrift gesteld werden om verdere discussie te vermijden, hebben een doorbraak opgeleverd. Dat het uiteindelijke resultaat te wensen overlaat,  is treurig maar ligt niet aan onze advocaat. Over zijn optreden, de snelheid van handelen, de effectiviteit ervan en de nazorg ben ik zeer tevreden.

 • Eerlijk, to-the-point en goed onderbouwd

  Sinds 2005 maken wij gebruik van de juridische ondersteuning van Geelkerken Linskens Advocaten in de persoon van Niek Hoogwout. Wij schakelen Niek in voor zijn expertise op het gebied van aanbestedingsrecht, bouwrecht en contractmanagement. In de loop der tijd is een zeer plezierige samenwerking ontstaan en bij vragen, wordt er altijd snel “geschakeld". De adviezen zijn altijd eerlijk, to-the-point en goed onderbouwd.

 • Snel helder inzicht na kort bondig advies

  Mijn opdrachtgevers hadden een groot probleem met een oud, met de buren gedeeld, riool. Dit riool was verborgen in eerste instantie, maar kwam aan het licht tijdens de renovatie. De problemen die daardoor waren ontstaan moesten geduid worden i.r.t. de rechten en plichten van beide partijen. Dankzij een kort en bondig  advies van de heer Hoogwout  kregen alle partijen snel en helder inzicht in de wederzijdse rechten en plichten en kon er gezocht worden naar een gedeelde oplossing. Uiteindelijk is de oplossing netjes uitgevoerd en zijn alle partijen inmiddels erg tevreden met het eindresultaat.

 • Korte lijnen, grondige analyse, doelgericht advies

  Geelkerken Linskens Advocaten heeft ons gedurende de afgelopen jaren meermaals bijgestaan en geadviseerd bij juridische geschillen en vraagstukken. Hierbij is de geboden dienstverlening steeds  bijzonder adequaat en inhoudelijk zeer bekwaam gebleken. De samenwerking met de advocaten en medewerkers van Geelkerken Linskens Advocaten wordt gekenmerkt door korte lijnen, een gedegen inventarisatie en grondige analyse en leidt daardoor tot een doelgericht advies. Hierdoor is de afgelopen jaren een prettige relatie opgebouwd waar wij zeer tevreden over zijn.

 • U begreep wat ik bedoelde en waar ik mee zat

  Ik ben erg tevreden met de hulp van Geelkerken Linskens Advocaten en de hulp van mr. Hoogwout op het gebied van bouwrecht. Alles wat ze voor me hebben gedaan was goed en effectief. U begreep wat ik bedoelde en waar ik mee zat. Als ik een juridisch probleem heb, dan weet ik dat ik u kan bellen. Dat is fijn en geeft rust.