Advocatenkantoor Leiden

Oog voor detail en tegelijkertijd denken vanuit een breed perspectief. Dwarsverbanden zien en ernaar handelen. Daar staan wij voor. Dat kenmerkt advocatenkantoor Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden. Bij Geelkerken Linskens Advocaten scheppen we de ideale voorwaarden om kwaliteit, snelheid en continuïteit te waarborgen. Met preventie als leidraad. U kunt onaangename verrassingen en lang slepende conflicten voorkomen door tijdig deskundig juridisch advies in te winnen. De advocaten van het advocatenkantoor uit Leiden staan met kennis van het civiele recht en het bestuursrecht u bij met praktische juridische adviezen, in onderhandelingen en pleitend voor de rechter.

Wat doet advocatenkantoor Geelkerken Linskens Advocaten Leiden?

De advocaten van het advocatenkantoor uit Leiden staan u dagelijks met meer dan 20 advocaten bij in juridische vraagstukken van vastgoed, bouw, omgeving, onderneming, overheid, werk en familierecht. Onze cliëntenkring is divers. Geelkerken Linskens Advocaten Leiden mag verscheidene instellingen, overheden en ondernemingen van regionale betekenis tot haar vaste relaties rekenen. Onze advocaten verlenen ook gespecialiseerde rechtsbijstand aan particulieren, agrariërs en ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf.

Specialismen advocaten advocatenkantoor Geelkerken Linskens Advocaten Leiden

U kunt – als (potentiële-) klant uit (regio) Leiden– gebruik maken van de jarenlange ervaring van onze advocaten en de specialismen in de acht praktijkgebieden van Geelkerken Linskens Advocaten Leiden:

 • Vastgoed. Geelkerken Linskens Advocaten is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Onroerend goed is met regels omgeven. Of u nu een nieuwe woning koopt, een stuk grond in erfpacht uitgeeft, bedrijfsruimte verhuurt of te maken krijgt met actief grondbeleid van de overheid. 
  » Lees meer over praktijkgebied vastgoed
 • Bouw. Geelkerken Linskens Advocaten is gespecialiseerd in het bouwrecht. Bij het realiseren van woningbouwprojecten, bedrijventerreinen of stadsvernieuwing komt veel regelgeving kijken. De publiekrechtelijke regels op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, milieu, aanbesteding, staatssteun, bouwen en brandveiligheid zijn van belang. 
  » Lees meer over praktijkgebied bouw
 • Omgeving. Geelkerken Linskens Advocaten is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. De omgeving verandert continu. Als eigenaar, huurder of pachter wordt van u verwacht al die veranderingen nauwlettend te volgen. En dat naast de vaak complexe regels en afspraken die al op uw onroerende zaak van toepassing zijn.
  » Lees meer over praktijkgebied omgeving
 • Onderneming. Geelkerken Linskens Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Ondernemers en bestuurders zijn meestal geen juristen, maar zij hebben wel veelvuldig te maken met overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, algemene voorwaarden, contractpartners die al dan niet hun afspraken nakomen, juridische vraagstukken rondom ICT, het uitbesteden van diensten en noem maar op. 
  » Lees meer over praktijkgebied onderneming
 • Overheid. Geelkerken Linskens Advocaten is gespecialiseerd in het overheidsrecht. Een overheid is aan meer regels gebonden dan een bedrijf. De politieke dimensie vraagt om een specifieke benadering van de juridische kwesties die bij overheden spelen.
  » Lees meer over praktijkgebied overheid
 • Werk. Geelkerken Linskens Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Voor zowel werkgevers als werknemers kunnen er tal van vragen spelen op het gebied van het arbeidsrecht. Wat bijvoorbeeld te doen als uw werknemer niet functioneert, hij of zij ziek is, of u voor een reorganisatie van uw onderneming staat? 
  » Lees meer over praktijkgebied werk
 • Familie. Geelkerken Linskens Advocaten is gespecialiseerd in het familierecht. Als u besluit te gaan scheiden, of de samenleving te verbreken, dient een groot aantal zaken te worden geregeld. U moet goede afspraken maken over onder meer de kinderen, de woning en de verdeling of verrekening van het vermogen.
  » Lees meer over praktijkgebied familie

Uw belang is onze zaak!
Voor ons adres en routebeschrijving: klik hier.
U kunt ook vrijblijvend contact met ons advocatenkantoor in Leiden opnemen! Stel uw vraag gerust.