Juridisch spreekuur voor BNA-architecten

Geelkerken Linskens Advocaten is partner van de Bond Nederlandse Architecten (BNA). In dat kader geeft Geelkerken Linskens Advocaten maandelijks een gratis juridisch spreekuur speciaal voor BNA-architecten over uiteenlopende rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, architectenrecht en auteursrecht.

Leden van de BNA die een juridische vraag willen voorleggen zijn dan van harte welkom, maar dienen zich op voorhand via de BNA aan te melden voor het spreekuur en eventuele relevante stukken ook op voorhand aan de BNA toe te zenden aan: nvanthiel@bna.nl.

Contactpersoon