Algemene voorwaarden

Wanneer u ons een opdracht verleent wordt deze aanvaard door de naamloze vennootschap Geelkerken Linskens Advocaten N.V. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2733 2402. Ons BTW nummer is 8208.70.407.B.01.

Op onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Should you wish to enlist our services, your assignment will be accepted by Geelkerken Linskens Advocaten N.V. exclusively. We are registered with the Dutch Chamber of Commerce under registration 2733 2404. Our registration number for VAT-purposes is 8208.70.407B.01.

Our Standard Terms apply in respect of all work carried out by us for you.