Gedragsregels voor de advocatuur

De advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten zijn ingeschreven op het Landelijk Advocaten Tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (Postadres: postbus 30851, 2500 GW te Den Haag). Op onze verlening van rechtsbijstand zijn onder andere de Advocatenwet en de door de Orde vastgestelde gedragsregels van toepassing. Voor meer informatie klikt u hier