Geschiedenis

Geelkerken Linskens Advocaten, voorheen Geelkerken & Linskens Advocaten, is sinds 1902 in Leiden gevestigd en dankt zijn naam aan mr. N.G. Geelkerken, toegetreden in 1932, zijn zoon mr. J.G. Geelkerken, in de periode van 1965 tot 2010 aan ons kantoor verbonden, en aan mr. J.H.A. Linskens, advocaat vanaf 1970 tot aan zijn overlijden in 1990.

Geelkerken & Linskens Advocaten is vanaf 1921 gehuisvest geweest in het historische pand aan het Rapenburg 36 te Leiden. In de jaren '70 van de vorige eeuw kon daar een gedeelte van het pand op nummer 34 als kantoorruimte aan worden toegevoegd. Meer achtergrondinformatie over onze voormalige locatie aan het Rapenburg vindt u hier.

In de periode van 1970 tot 2002 groeide het advocatenkantoor gestaag uit van 4 naar 20 advocaten, met evenzoveel medewerkers, reden waarom moest worden omgezien naar een andere locatie. In 1988 werd een nevenvestiging geopend aan de Sandtlaan 36 in Katwijk. Deze vestiging in Katwijk werd begin 2003 weer overbodig doordat het advocatenkantoor zich vestigde in de monumentale, voormalige "Kweekschool voor de Zeevaart" aan het Noordeinde 2A te Leiden, ook wel "Zeevaartschool" genoemd. Voor meer achtergrondinformatie over onze huidige goed bereikbare vestiging in de Leidse binnenstad klikt u hier.

De ontwikkelingen hebben zich voortgezet. Na een subtiele naamswijziging, opende Geelkerken Linskens Advocaten in 2010 een tweede vestiging aan de Mercuriusweg 11 op het bedrijventerrein 'De Binckhorst' in Den Haag.