Leiden / Den Haag
E-mail 071 512 44 43 0657 31 46 00

mr. A.P. van Delden (Arjan)

  • Advocaat sinds 2000

Arjan van Delden (1974) is thuis in het omgevingsrecht. Hij adviseert over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en heeft een brede onderhandelings- en proceservaring in zaken waarbij de overheid is betrokken. De praktijk van Arjan speelt zich af op het snijvlak van het civiele recht en het bestuursrecht, in procedures en bij de totstandkoming van overeenkomsten, met accenten op het onteigeningsrecht en het grondbeleid. Arjan heeft tevens specifieke kennis van het milieurecht, huur en pacht.

De cliënten van Arjan zijn overheden, dienstverleners, agrariërs, bedrijven, instellingen en particulieren. Arjan heeft, sinds zijn beëdiging als advocaat in 2000, een brede praktijk opgebouwd. Hij is onder meer duurzaam betrokken bij projecten op het terrein van windenergie, hoogspanningsverbindingen, infrastructuur en binnenstedelijke herontwikkeling.

Arjan is werkzaam in de vestiging van Geelkerken Linskens Advocaten te Den Haag (Binckhorst)  en was nauw betrokken bij de oprichting en opening in 2010. Hij vindt het leuk om te werken in deze ondernemende en steeds veranderende, stedelijke omgeving. Zijn interesse in en kennis van planologische (her)ontwikkelingen komt Arjan in de dagelijkse praktijk goed van pas.

Arjan behaalde het examen Publiekrechtelijk bouwrecht met genoegen. Hij is lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA), de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOr), de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (VBR-A), de Vereniging voor Agrarisch Recht en de Vereniging Jonge onroerend goed Juristen (JOJ). Van laatst genoemde vereniging was hij bestuurslid en één van de oprichters.

 

De praktijkgebieden van Arjan van Delden

Volgen op social media

Nieuwsberichten