Leiden
E-mail 071 516 36 19

mr. drs. C.A. de Weerdt (Caroline)

  • Advocaat sinds 1990

Caroline de Weerdt (1964) is sinds 1990, na haar studies Nederlands en rechten, advocaat bij Geelkerken Linskens Advocaten. Sedert 1999 is zij als partner aan het kantoor verbonden. Caroline is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van onze vennootschap.

Caroline heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht en in het insolventierecht.

Caroline vindt de uitdaging in haar werk om snel het probleem te doorgronden en om vervolgens met al haar ervaring een adequate oplossing te vinden. Zij kan daarbij op vele manieren opereren: soufflerend op de achtergrond, acterend in de onderhandelingen of procederend voor diverse instanties (rechtbanken, tuchtcolleges en/of scheidsgerechten).

Caroline is sinds 2007 tuchtrechter in de Raad van Discipline van Den Haag. Zij is als lid of voorzitter verbonden aan diverse klachtencommissies in de zorgwereld. Zij is lid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Prodeba BV en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden. Daarnaast is ze maatschappelijk actief via de Rotary Leiden-Oost.

De praktijkgebieden van Caroline de Weerdt

Volgen op social media

Nieuwsberichten