Leiden
E-mail 071 516 36 18 0681 43 07 35 download vCard

mr. C.H. Norde (Coline)

  • Advocaat sinds 2008

Coline Norde (1977) is sinds 2008 advocaat bij Geelkerken Linskens Advocaten. Zij werkt in de overheidspraktijk, alwaar zij te maken krijgt met zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke zaken. Haar specialisatie is gelegen in het bestuursrecht, op de gebieden van het bestuursprocesrecht, omgevingsrecht, schadevergoedingsrecht, sociaal zekerheidsrecht en ambtenarenrecht. Coline treedt op voor gemeenten, bedrijven en particulieren.

Voordat zij in de advocatuur begon, heeft Coline ruim zeven jaar bij de rechtbank gewerkt. Hierdoor kan zij een goede inschatting maken van de kansen als een zaak aan de rechter moet worden voorgelegd. Voorts zal zij, waar dit mogelijk en door cliënt gewenst is, streven naar een minnelijke oplossing buiten de rechtszaal om. Coline staat voor de belangen van haar cliënt, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.

 

Naast haar werk als advocaat verzorgt Coline seminars en inhouse-cursussen over actuele bestuursrechtelijke onderwerpen. Voorts is zij als docent in de leerlijn bestuursrecht verbonden aan de Beroepsopleiding voor Advocaten. Daarnaast is Coline advocaat-redactielid van het Advocatenblad en publiceert zij met enige regelmaat artikelen en annotaties.

Coline is in 2014 geslaagd voor de Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht en zij is lid van de Vereniging voor bouwrecht en van de Vereniging voor administratief recht.

De praktijkgebieden van Coline Norde

Volgen op social media

Nieuwsberichten