AVEQ110417 0050Hrplus Leiden
E-mail 071 406 00 11 0657 31 12 00

mr. G. Gort (Gerard)

  • Advocaat sinds 2002

Gerard Gort (1978) studeerde in 2001 af aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichtingen Civiel recht en Strafrecht. Hij is sinds 2002 als advocaat werkzaam bij Geelkerken Linskens Advocaten en is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht.

Zijn ondernemingsrechtelijke praktijk richt zich met name op kleinere en middelgrote bedrijven en instellingen (onderwijs, zorg en ontwikkelingssamenwerking). Hij adviseert en (indien nodig) procedeert over alle ondernemingsrechtelijke kwesties waar een ondernemer of bestuurder mee te maken kan krijgen. Van zakelijke contracten tot geschillen met klanten of leveranciers, van overnames tot de relatie tussen bestuur en aandeelhouders of toezichthouders, van financieringsproblemen tot distributieovereenkomsten. In veel gevallen dient er een praktische en werkbare oplossing te worden gevonden in een samenspel van contractuele en wettelijke mogelijkheden en beperkingen enerzijds en zakelijke en bestuurlijke belangen en relaties anderzijds. Deze oplossing moet vervolgens ook glashelder èn juridisch waterdicht worden vastgelegd. Dat zijn opdrachten die Gerard graag aanneemt!

Als een oplossing in onderling overleg niet tot de mogelijkheden behoort, kan deze wellicht in rechte worden afgedwongen. Gerard procedeert ook in een breed scala aan ondernemingsrechtelijke en handelsgeschillen.

Daarnaast is Gerard actief als adviseur van de onderneming in financiële moeilijkheden en staat hij bestuurders vóór, tijdens en na insolventie bij. Ook daarbij wordt regelmatig geprocedeerd, bijvoorbeeld inzake bestuurdersaansprakelijkheid in en buiten faillissement. Zijn praktijkkennis als voormalig curator in faillissementen komt hierbij goed van pas.

Gerard adviseert en/of procedeert verder over de vennootschapsrechtelijke verhoudingen binnen een onderneming of instelling, bij geschillen tussen directie, commissarissen en/of aandeelhouders en bij het herstructureren van bedrijven en instellingen.

Gerard heeft de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht met goed gevolg afgerond.

Gerard is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Radius te Leiden, een welzijnsorganisatie voor ouderen en minder validen.

De praktijkgebieden van Gerard Gort

Volgen op social media