Leiden
E-mail 071 516 36 13 0629 01 87 71

mr. G.J.I.M. Seelen (Guy)

  • Advocaat sinds 1986

Guy Seelen (1962) heeft een zeer ruime advocatuurlijke ervaring. Hij heeft een brede praktijk die zowel het ruimtelijk bestuursrecht als het civiele vastgoedrecht beslaat.

Op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht houdt Guy zich bezig met het adviseren en procederen over omgevingsvergunningen (bouw en milieu), bestemmingsplannen, handhavingskwesties e.d., met een accent op het onteigeningsrecht, Wet voorkeursrecht gemeenten, en het planschade- en nadeelcompensatierecht.  

Op het vlak van het civiele vastgoedrecht bestaan  de werkzaamheden o.a. uit het opstellen van en adviseren over grondexploitatieovereenkomsten, ontwikkelings-, samenwerkings-, en realisatieovereenkomsten. Verder worden koop-/verkooptransacties begeleid en worden alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van huur- en pachtrecht verricht. Waar nodig wordt er geprocedeerd.

Op bovengenoemde terreinen worden overheden, projectontwikkelaars, (bouw)bedrijven en particulieren bijgestaan, zowel in als buiten rechte. Het bereiken van het maximale resultaat voor de cliënt staat daarbij voorop.

Over de onderwerpen planschade, nadeelcompensatie, onteigeningsrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten geeft Guy les aan een agrarische hogeschool in het kader van een (specialisatie)opleiding voor taxateurs.

Guy is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten (VBR-A), de Vereniging van Vastgoedjuristen (VVJ), de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VVARA), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Milieurecht (VMR), de Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten (VOA) en de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR).

In zijn vrije tijd is Guy een fervent hardloper. Hij heeft inmiddels 10 marathons op zijn naam staan, te weten Rotterdam (3x), Amsterdam, Eindhoven, Berlijn, Londen, Parijs en New York (2x). Van 2006 tot april 2016 was Guy voorzitter van de Leiden Road Runners Club.

De praktijkgebieden van Guy Seelen

Volgen op social media