Den Haag
E-mail 070 315 60 86 0651 36 31 54

mr. L.W.B. Dijkstra - Devillers (Linda)

  • Advocaat sinds 2006

Altijd op zoek naar creatieve en indien mogelijk eenvoudige oplossingen voor complexe vraagstukken!

Linda Dijkstra (1981) is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en vastgoedrecht in de ruimste zin des woords. Met kennis van zowel het bestuursrecht als het civiele recht plaatst zij zaken in een breder perspectief en grijpt dwarsverbanden aan om vraagstukken op te lossen en het doel van haar cliënt te bereiken.

Linda adviseert, procedeert en begeleidt bedrijven en particulieren op het gebied van huurrecht woon-, winkel- en kantoorruimte voor met name commerciële (ver)huurders en zorginstellingen. Tevens behoort het opstellen en beoordelen van overeenkomsten tot haar kerntaken.

Daarnaast richten haar werkzaamheden zich op omgevingsrechtelijke projecten zoals het adviseren, procederen en begeleiden van bedrijven en particulieren op het gebied van het bestemmingsplannen, projectbesluiten, planschade, handhavingszaken en onteigeningen en het  civielrechtelijke vastgoed, zoals koop van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, appartementsrechten en burenrecht.

Linda is lid van diverse specialisatieverenigingen, zoals Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA), Vereniging voor Huurrecht Advocaten (VHA) en Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A).

Daarnaast is Linda onder meer betrokken bij het Staats- en bestuursrechtelijk dispuut van de rechtenfaculteit Leiden "Res Publica", adviseert zij studenten die werkzaam zijn bij de Leidse Rechtswinkel en is zij actief als lid van de oudercommissie Gastouderbureau Junis.

De praktijkgebieden van Linda Dijkstra - Devillers

Volgen op social media

Nieuwsberichten