Leiden
E-mail 071 516 36 13 0681 43 07 31 download vCard

mr. M.N. van Amersfoort (Marije)

  • Advocaat sinds 2012

Marije van Amersfoort (1986) werkt sinds 1 maart 2012 bij Geelkerken Linskens Advocaten. Vanaf 1 september 2012 is zij werkzaam als advocaat. Marije studeerde eind 2011 af aan de Universiteit Leiden in de richting Staats- en Bestuursrecht.

Marije is werkzaam binnen de vastgoedpraktijk, waar zij zowel met het ruimtelijk bestuursrecht als met het civiele vastgoedrecht te maken heeft. Binnen het ruimtelijk bestuursrecht adviseert en procedeert zij onder andere over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavings-kwesties, met een accent op het onteigeningsrecht, de Wet voorkeursrecht gemeenten en planschade en nadeelcompensatierecht.
Op het vlak van het civiele vastgoedrecht verricht zij werkzaamheden met betrekking tot de koop en verkoop van onroerende zaken en het huur- en pachtrecht

De praktijkgebieden van Marije van Amersfoort

Volgen op social media