Leiden
E-mail 071 516 36 17

mr. M. Perfors (Maya)

  • Advocaat sinds 1984

Maya Perfors (1956) is al meer dan 25 jaar bij Geelkerken Linskens Advocaten werkzaam als advocaat. Zij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Sinds 1992 is zij werkzaam als mediator, met name in echtscheidingen.

Zij heeft een schat aan ervaring als advocaat en als mediator waaruit zij kan putten. Omdat zij tevens werkzaam is bij de rechterlijke macht kan zij een goede inschatting maken van de kansen als een zaak aan de rechter moet worden voorgelegd. Juist omdat zij de risico's van een gerechtelijke procedure kent zal zij, indien de zaak zich daartoe leent, streven naar een regeling in overleg. Daarbij staat de wens van de cliënt centraal. Een kennismakingsgesprek is gratis en het is mogelijk om een afspraak te maken in de vroege avonduren.

Maya is lid van de vereniging van Familierecht-Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en is als gecertificeerd mediator aangesloten bij het NMI.

Haar nevenfuncties zijn:

  • raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam;
  • secretaris van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsmediation van de vFAS.

De praktijkgebieden van Maya Perfors

Volgen op social media