Leiden
E-mail 071 516 36 20 0643 82 97 62

mr. H.N.T. Hoogwout (Niek)

  • Advocaat sinds 1995

Niek Hoogwout (1968) is altijd al geïnteresseerd geweest in de bouw en bouwen. Het was dan ook een logische stap dat hij na zijn studie rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in 1995 begon als advocaat bij, wat inmiddels heet, Rozemond Advocaten in Amsterdam. Een nichekantoor gespecialiseerd in privaatrechtelijk bouwrecht. Daar heeft hij zich van het begin af aan bezig gehouden met bouwrecht en aanbestedingsrecht. In die tijd heeft Niek tevens de specialisatieopleidingen Privaatrechtelijk Bouwrecht en Publiekrechtelijk Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht (: IBR) afgerond.

Sinds 1 juli 2008 is Niek werkzaam bij Geelkerken Linskens Advocaten.
Bij Geelkerken Linskens Advocaten heeft Niek zich verder gespecialiseerd in - en houd hij zich fulltime bezig met - aanbestedingsrecht, architectenrecht, (privaatrechtelijk) bouwrecht, burenrecht, mandeligheid en staatssteun(recht). Niek heeft de gerenommeerde, post doctorale, specialisatieopleiding Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht van de Grotius Academie met zeer goed gevolg afgerond.

Niek adviseert aan - en treedt op voor - alle partijen in de bouw, waaronder aannemers, architecten, constructeurs, overheden, particulieren en projectontwikkelaars. Niek streeft als het kan naar een praktische oplossing in onderling overleg. Bij procedures voor het vergeven van overheidsopdrachten, (Europese, nationale of onderhandse) aanbestedingen, staat Niek ook leveranciers en dienstverleners succesvol en op pragmatische wijze bij.

Omdat Niek zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers bijstaat, is hij door zijn jarenlange ervaring, optimaal in staat om in alle gevallen snel en adequaat advies te geven. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, dan staat Niek ook in de rechtszaal zijn mannetje. Niek treedt als advocaat veelvuldig op in procedures (al dan niet in kort geding) bij de rechter en verschillende arbitrage instituten, waaronder het Arbitrage-Instituut Bouwkunst, de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Niek is daarnaast plaatsvervangend secretaris van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel. Uit dien hoofde begeleidt hij arbitrageprocedures en levert hij een inhoudelijke bijdrage aan de uitspraken van de arbiters, bijvoorbeeld door het opstellen van een concept-vonnis.

Niek geeft regelmatig (in house) cursussen en lezingen op het gebied van het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Het WEKA "Handboek Contracteren in de Bouw", onderdeel aanbestedingsrecht en Model-Bouwverordening, is van zijn hand.


Niek is lid van de volgende juridische specialisatieverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (: NVvA)
  • Vereniging voor Bouwrecht (: VBR)
  • Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (: VBR-A)
  • Nederlandse Vereniging voor Europeesrecht (: NVER)
  • Vereniging van Vastgoed Juristen (: VVJ)

De praktijkgebieden van Niek Hoogwout

Volgen op social media

Nieuwsberichten