Onze voorwaarden

Wij werken kostenefficiënt en met oog voor een goede verhouding tussen de met een zaak gemoeide belangen en de kosten. In procedures doen wij er alles aan om uw advocaat- en proceskosten zoveel mogelijk te verhalen.

Onze rechtsbijstand wordt meestal in rekening gebracht op basis van het aantal aan een zaak bestede uren. Onze uurtarieven zijn onder andere afhankelijk van het belang van uw zaak en de ervaring van de advocaat die uw zaak behandelt.

Wilt u van te voren weten wat uw kosten zullen zijn? Wij zijn altijd bereid een inschatting van de kosten te maken. Sommige vormen van rechtsbijstand kunnen wij u bovendien voor een vaste prijs aanbieden. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden voor uw situatie.

Het afgesproken uurtarief wordt vermeerderd met een toeslag van 6% vanwege algemene kantoorkosten. Het afgesproken uurtarief en de kantoorkostentoeslag zijn exclusief BTW.

Wanneer u ons een opdracht verleent wordt deze aanvaard door de naamloze vennootschap Geelkerken Linskens Advocaten N.V. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2733 2402. Ons BTW nummer is 8208.70.407.B.01.

Op onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
The English version of our Standard Terms can be downloaded using this link: Standard Terms