Disclaimer

Uiteraard wordt de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Aan de teksten en informatie op deze website kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Geelkerken Linskens Advocaten N.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van de informatie die op deze website is geplaatst.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geelkerken Linskens Advocaten N.V. de teksten alsmede de informatie op deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken.

Tot slot een waarschuwing
Bestanden die via het Internet worden gedownload kunnen virussen bevatten. Dit geldt voor webpagina"s maar ook voor de verslagen die op te vragen zijn in bij de afdeling insolventierecht. Geelkerken Linskens Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor schade die tengevolge van het bezoeken en downloaden van deze website ontstaat.