Het werk van een advocaat is ontzettend veelzijdig en interessant!

Ik ken studiegenoten die tijdens hun studententijd een carrière in de advocatuur als een stip aan de horizon hadden staan. Dat was in mijn geval niet aan de orde. Integendeel, mijn beeld van de advocatuur schurkte aan tegen de tamelijk negatieve stereotypen die – overigens zeer knap en overtuigend – gestalte kregen in de Amerikaanse televisieserie ‘Suits’. In dat verband kwam bij mij het beeld bovendrijven van de hooghartige advocaat die zich, op ‘de ladder naar succes’, in een kille en strikt zakelijke omgeving een weg omhoog probeert te wurmen en daarbij vriend noch vijand spaart. Ik hoor u ongerust denken: maar Geelkerken Linskens Advocaten, is dat zo’n kantoor met zulke advocaten!? Om u niet verder in spanning te laten: nee, Geelkerken Linskens Advocaten is absoluut niet zo’n kantoor.

De afgelopen twee maanden heb ik bij dit mooie kantoor stage mogen lopen. Met veel enthousiasme ben ik door advocaten van uiteenlopende rechtsgebieden betrokken bij besprekingen, voorbereidingen en zittingen. Ik heb op die manier een volledig beeld gekregen van het werk van een advocaat, zowel binnen de monumentale muren van het kantoor – een voormalige Zeevaartschool – als buiten in de rechtszaal.

Alle medewerkers en advocaten van Geelkerken Linskens hebben voor een belangrijk gedeelte bijgedragen aan mijn positieve ervaringen. De sfeer binnen het kantoor is namelijk erg goed. Ja, het werk van een advocaat is hoofdzakelijk solistisch. Ja, er wordt door iedereen erg hard gewerkt. Maar dat laat onverlet dat er ook zeker plek is voor gezelligheid, zowel tijdens werktijd als buiten werktijd, bij onder meer lunches en borrels.

Kortom, ik moet mijn mening over de advocatuur bijstellen. Ik ben erachter gekomen dat het werk van een advocaat ontzettend veelzijdig en interessant is. Sterker nog, ik ben nu van plan om na mijn studie de advocatuur in te gaan. Soms kan een stage een bevestiging vormen van hetgeen je altijd al leuk of interessant leek. Soms kan een stage onverwachts nieuwe inzichten verschaffen. Dat laatste is concluderende op mij van toepassing.

Geelkerken Linskens Advocaten, dank voor de leuke tijd!

Jos Pfeifer / januari 2017