Netlaw

Geelkerken Linskens Advocaten maakt deel uit van Netlaw. Netlaw is een samenwerkingsverband van geselecteerde middelgrote advocatenkantoren, verspreid over Nederland.

De organisatie heeft tot doel de circa 550 aangesloten advocaten en hun clientèle de voordelen te bezorgen van grootschaligheid en hen te vrijwaren van de nadelen.

Netlaw is opgericht in 1990 en fungeert in belangrijke mate als backoffice organisatie. Daarnaast worden met cliëntgroepen raamovereenkomsten gesloten voor de afname van juridische diensten.

Netlaw heeft zijn eigen door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling, de Netlaw Academy.

Tevens beschikt Netlaw over een reeks overlegorganen, die alle facetten van de praktijkuitoefening en dienstverlening bestrijken.
De organisatie van Netlaw is in handen van een professioneel bureau.