Tot € 25.000,- naar de kantonrechter ......17 augustus 2012

Tot € 25.000,-- naar de kantonrechter: een onverwacht neveneffect.

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de zogenaamde competentiegrens van de kantonrechter per 1 juli 2011 is verhoogd van € 5.000,-- naar € 25.000,--. Deze wijziging heeft echter een onverwacht neveneffect voor wat betreft de veelgemaakte forumkeuze: het standaardbeding in (waarschijnlijk ook uw) algemene voorwaarden dat bepaalt aan welke rechter (welke plaats) u uw geschil kunt voorleggen.

De verhoging van de competentiegrens per 1 juli 2011 houdt in dat juridische geschillen met een financieel belang tot en met € 25.000,-- niet door de rechtbank worden behandeld, maar door de kantonrechter (althans, de sector kanton van de rechtbank). Tot zover niets nieuws.

Deze wijziging heeft echter ook gevolgen voor de in de praktijk zeer gangbare forumkeuze, standaardbepaling in uw algemene voorwaarden. Een forumkeuze houdt in dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst afspreken (bijvoorbeeld door het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden) aan welke rechter (in welke regio) een eventueel geschil moet worden voorgelegd. In nagenoeg alle algemene voorwaarden staat dat eventuele geschillen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de plaats waar de gebruiker van die algemene voorwaarden is gevestigd. Indien bijvoorbeeld de gebruiker van de algemene voorwaarden een onderneming in Den Haag is met afnemers door heel Nederland, dan heeft deze ondernemer er belang bij dat hij eventuele geschillen gewoon aan de rechtbank in Den Haag kan voorleggen.

De wet (art. 108 rechtsvordering) bepaalt echter dat een dergelijk forumkeuzebeding geen werking heeft voor de zogenaamde "kantonzaken". Dit betrof vóór 1 juli 2011 dus (onder meer) alle geschillen met een financieel belang tot en met € 5.000,--. In de praktijk had dit voor ondernemers weinig betekenis, omdat procederen voor een belang van maximaal € 5.000,-- in de meeste gevallen niet opportuun was (en is). Nu de "kantonzaken" door het verhogen van de competentiegrens echter zeer fors zijn uitgebreid, zal menig ondernemer hier in de toekomst wel mee worden geconfronteerd. Voor de goede orde: het betreft hier dus niet alleen consumentenzaken, arbeids- en huurzaken, maar ook B2B: ondernemers die met elkaar in een geschil zijn verwikkeld.

Een forumkeuzebeding heeft dus geen werking meer voor geschillen met een financieel belang tot en met € 25.000,--. De gewone regels van relatieve ('regionale') bevoegdheid zijn dan van toepassing. Uitgangspunt daarvan is dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde partij bevoegd is om de zaak te behandelen. Dat betekent bijvoorbeeld voor de incassopraktijk dat de ondernemer zijn incassozaken niet allemaal bij zijn 'eigen' rechtbank kan laten aanbrengen, maar dat iedere incassozaak apart moet worden aangebracht bij de rechtbank van de woonplaats van de wanbetaler. Een onverwacht neveneffect…

Deel deze pagina:

Contactpersoon