Contractuele medehuurder: vloek of zegen?1 september 2012

Een huurder van woonruimte kent vanuit de wet een sterke bescherming. De in de wet opgenomen regels maken dat het voor een verhuurder niet eenvoudig is een huurovereenkomst woonruimte te beëindigen. Verder biedt de wet aan de huurder talrijke mogelijkheden om de verhuurder op zich verplichtingen te wijzen en nakoming daarvan te verlangen. U kunt hierbij denken aan het verhelpen van gebreken.

Het gebeurt in de praktijk met regelmaat dat een huurovereenkomst door meerdere huurders (bijvoorbeeld man en vrouw of meerdere studenten) ondertekend wordt. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Zo genieten alle huurders huurbescherming en kunnen zij elkaar niet eenvoudig uit de woning zetten. De verhuurder creëert meer zekerheid voor de nakoming van de betaling van de huur.

Op het moment dat een relatie tussen de huurders eindigt en één van de huurders vertrekt uit de woonruimte betekent dit nog niet automatisch dat de huurovereenkomst die is aangegaan ook is beëindigd. Helaas kom ik in de praktijk erg vervelende situaties tegen waarin de relatie tussen huurders is beëindigd, één van hen is vertrokken en de achterblijvende huurder op een gegeven moment stopt met het betalen van de huur en de al vertrokken huurder opeens (soms jaren later) wordt geconfronteerd met een vordering van de verhuurder om over te gaan tot betaling van de achterstallige huur.

In de huurovereenkomst is veelal een bepaling opgenomen dat beide huurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst, waaronder de betaling van de huur. De verhuurder kan dan ook iedere huurder aanspreken voor de gehele huur. Dit geldt dus ook in het geval indien één van de huurder het gehuurde heeft opgegeven zonder daarover met de andere huurder overeenstemming te hebben bereikt.

De huurder die de achterstallige huur heeft betaald kan in principe van de andere huurder de betaling wel weer terug kunnen halen, maar veelal heeft de achterblijvende huurder nauwelijks inkomen en van een kale kikker kun je niet plukken.

Mijn advies is dan ook dat op het moment dat een relatie tussen huurders wordt beëindigd, niet alleen tussen de huurders onderling afspraken worden gemaakt, maar dat de vertrekkende huurder een opzeggingsbrief (aangetekend) verstuurd aan de verhuurder met het verzoek in te stemmen met de (gedeeltelijke) beëindiging van de huurovereenkomst, alsmede dat alle rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst op de achterblijvende huurder blijven rusten. Een en ander bij voorkeur medeondertekend door de achterblijvende huurder.

Vertrek in ieder geval niet zonder de verhuurder hiervan in kennis te stellen!

Vragen? Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van huurrecht. Wilt u de haalbaarheid van een kwestie met ons bespreken, dan staan wij u graag te woord.

Deel deze pagina:

Contactpersoon