Presentatie nadeelcompensatie21 november 2012

Presentatie nadeelcompensatie 21 november 2012, Delft

Op 21 november 2012 lichtten Coen Verhaegh en Renée van der Zwan op verzoek van de Kamer van Koophandel Delft een aantal belangstellende ondernemers in over het nadeelcompensatierecht.
De Delftse ondernemers worden inmiddels geruime tijd geconfronteerd met de ingrijpende ontwikkelingen in de Spoorzone. De binnenstad is wegens de aanleg van twee tunnelbuizen voor het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam v.v. al een tijd lang slecht bereikbaar en dat zal ook nog wel even duren. Maar als de tunnelbuizen straks klaar zijn en het viaduct, dat nu de binnenstad doorsnijdt, is gesloopt, staat de Delftse binnenstad niets meer in de weg om zich tot aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers te ontwikkelen.

Om te zorgen dat de huidige ondernemers hun hoofd wel boven water kunnen houden, hebben de betrokken (overheids)partijen bij de Spoorzone Ontwikkeling een schadeloket ingericht. Dit schadeloket handelt ook verzoeken om nadeelcompensatie af.

Mrs. Verhaegh en Van der Zwan hebben de ondernemers inzicht gegeven in dat nadeelcompensatierecht. Zij concludeerden dat het lastig is om voor nadeelcompensatie in aanmerking te komen. De eisen die door de rechtspraak aan het toekennen van nadeelcompensatie zijn verbonden zijn streng en het normaal maatschappelijk risico is hoog. Daarnaast duurt de procedure vaak erg lang en omdat de aanvrager de volledige bewijslast draagt, moet deze voor zijn gevoel zijn doopceel lichten om ook maar in aanmerking te komen voor enige vergoeding.

Het advies luidt dan ook: verwacht niet te veel, bereid je heel goed voor en heb geduld.

Deel deze pagina:

Contactpersoon