De crisis: privé en zakelijk gescheiden ?23 januari 2013

Het is crisis (of zoals kantoorgenoot Ivar Svensson eerder opperde in zijn blog: er is sprake van een ‘nieuwe realiteit’). Vandaag werd bekend gemaakt door het CBS dat er in 2012 11.235 faillissementen zijn uitgesproken. Een nieuw (tragisch) record. Deze huidige omstandigheden brengen nieuwe problemen aan het licht. Hieronder een fictief voorbeeld.

De aanhoudende crisis wordt de bouwonderneming Vastgoed B.V. te veel. De onderneming, ‘veilig’ ondergebracht in een B.V., valt ondanks alle inspanningen om. De ondernemer wordt ook flink geraakt, hij is immers zijn broodwinning kwijt. Gelukkig heeft de ondernemer zijn zaak altijd keurig gerund en blijft zijn privé vermogen gespaard. Toch?

Helaas blijkt dit niet het geval. Een van de kenmerken van een B.V. is de rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat deze B.V. een entiteit op zichzelf is en dat er door schuldeisers in beginsel geen aanspraak kan worden gemaakt op het privévermogen van de ondernemer achter de B.V. De zakelijke verhoudingen bestaan immers tussen wederpartijen en de B.V. Op deze manier heeft ook  de ondernemer in dit voorbeeld in beginsel zijn schade beperkt tot het geld dat hij als aandeelhouder in de B.V. heeft gestopt.

Maar toch wordt er in dit geval aangeklopt bij de ondernemer zelf. De zaken gingen immers al langer slecht en om het hoofd boven water te houden is anderhalf jaar geleden intensief gesproken met de bank. Gelukkig kon de bank nog wel wat betekenen. Maar, en dat is begrijpelijk, daar waren  wel voorwaarden aan verbonden. Meneer moest wel een hypotheek vestigen op zijn privéwoning ten gunste van de bank en zich  privé borg stellen voor het luttele bedrag van € 100.000,-.  Een hele stap, maar in ieder geval kon zijn bedrijf hierdoor overleven. De verwachtingen voor 2012 zagen er in zijn ogen immers al weer wat beter uit en zijn onderneming zou er met de extra financiering weer bovenop komen.

Een ondernemer is van nature iemand die bereid is risico’s te nemen. Iemand die misschien wel beren op de weg ziet, maar ook het antwoord daarop heeft. In moeilijke tijden houdt hij altijd zicht op het licht aan het eind van de tunnel dat er altijd is. Vanwege deze eigenschappen heeft de ondernemer in dit geval ook ingestemd met het voorstel van de bank. Even een dip overwinnen en daarna weer door. Vanwege deze eigenschappen voorziet hij ook nog eens 20 man van een goed betaalde baan. Maar vanwege deze eigenschappen gaat de ondernemer in dit geval zelf ook kopje onder.

De bank ziet haar vordering namelijk niet volledig betaald en doet een beroep op de door de ondernemer in privé aan haar verstrekte zekerheden. Gevolg, de ondernemer verliest zijn huis en moet een groot deel van zijn inboedel verkopen om de schuld aan de bank te voldoen. Terwijl hij zijn onderneming zo ‘veilig’ had ondergebracht in een besloten vennootschap.

In de praktijk komen wij deze gevallen steeds meer tegen. Pas wanneer het daadwerkelijk fout gaat komt aan het licht in hoeverre u als ondernemer een en ander goed geregeld en afgeschermd heeft (of niet!). Zoals u begrijpt is het op dat moment al te laat. Vooraf dient u een en ander juridisch te regelen met bijvoorbeeld een B.V. Zie dit als een begrenzing van het spel: tot hier, de investering als aandeelhouder, en niet verder. Het is goed om deze begrenzing ook later altijd in de gaten te houden.

Wordt u toch privé aangesproken voor verstrekte zekerheden, laat uw advocaat dan meekijken. Er zijn nogal wat haken en ogen verbonden aan de uitwinning van zekerheden door uw schuldeisers en de belangen kunnen bijzonder groot zijn.

Begrijpelijk is het om uw prachtige bedrijf, opgebouwd met bloed zweet en tranen, te redden door nog een keer alles op alles te zetten en de daarbij behorende risico’s te nemen, maar wees u bewust van de gevolgen. Sta ook eens stil bij het scenario waarin een en ander niet uitpakt zoals bedacht en vraag u nog eens af of u niet ten koste van uw eigen hoofd uitstel van executie van uw onderneming koopt.

 

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon