Nieuw ROZ-model voor huur winkelruimte5 april 2013

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt modelovereenkomsten ter beschikking voor de huur van woonruimtes en de huur van winkelruimtes en kantoorruimtes.  In de praktijk worden deze modelovereenkomsten veelvuldig als uitgangspunt gehanteerd voor het sluiten van huurcontracten.

In oktober 2012 is door de ROZ een nieuwe modelovereenkomst vastgesteld voor de huur van winkelruimtes en andere bedrijfsruimtes. Hiermee is het vorige model uit 2008, waarop door partijen in de praktijk vaak uitvoerige aanpassingen werden gedaan, vervangen.

Bij de totstandkoming van de nieuwe modelovereenkomst is meer dan in het verleden geluisterd naar de huurders. De nieuwe modelovereenkomst komt hiermee tegemoet aan de kritiek uit de markt dat het vorige model te weinig rekening zou houden met de belangen van de huurders. Ook is in het model meer rekening gehouden met duurzaamheid.

Hoewel inhoudelijk enkele aanpassingen zijn gedaan, valt vooral op dat het model overzichtelijker is ingedeeld en duidelijker is geworden. Op een aantal plekken zijn de rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder beter verwoord. Dit wordt onder meer bereikt doordat het model keuzemenu’s hanteert. Hierdoor wordt het model enerzijds meer geschikt gemaakt voor bijzondere situaties, en worden partijen anderzijds gedwongen om bepaalde keuzes te maken waardoor onduidelijkheden worden voorkomen. Zo kon er op basis van het oude model onduidelijkheid ontstaan wat partijen precies waren overeengekomen over het verlengen van een huurtermijn. Op basis van het nieuwe model dienen partijen, aan de hand van diverse opties, een duidelijke keuze te maken.

Met het nieuwe model is sprake van een evenwichtiger model waarin de verplichtingen van partijen duidelijker zijn verwoord. Het nieuwe model kan dan ook zeker als uitgangspunt dienen voor het opstellen van een nieuw huurcontract voor winkelruimte of bedrijfsruimte. Het opstellen van een huurovereenkomst blijft uiteindelijk echter maatwerk, zodat deze altijd op de specifieke situatie dient te worden aanpast.

Deel deze pagina: