Relevant verleden: de buurweg!1 mei 2013

Relevant verleden: de buurweg!

U kent het wel, een pad gelegen tussen de huizen waarvan alle buren met een achteruitgang gebruik van maken. Een soort brandgang, die er al sinds jaar en dag achter de huizen ligt en waar niemand zich ooit van heeft afgevraagd wie de eigenaar ervan is en wie het onderhoud doet. Ieder droeg zijn steentje bij. Veelal is in de notariële akte ten behoeve van de levering van de aanliggende woning wel een erfdienstbaarheid voor overpad opgenomen, maar soms ook niet. En juist in die gevallen kan het rechtsfiguur van een buurweg nog een belangrijke rol spelen.

In de huidige wetgeving treft u het fenomeen "buurweg" niet meer aan. Met de komst van het "nieuwe" Burgerlijk Wetboek is de buurweg als rechtsfiguur uit de wet gehaald. Dit betekent echter niet dat de buurweg geen relevante rol meer speelt in de praktijk.

Wat is nu een buurweg? Een buurweg is in essentie een weg waaraan meerdere bewoners baat onttrekken zonder dat het precieze eigendom is vastgelegd. Dit samengestelde eigendom zorgde er dus ook voor dat niemand een alles omvattend recht kon uitoefen om deze weg voor gebruik te sluiten ten nadele van de andere gebruikers/bewoners/eigenaars.

Interessant aan het rechtsfiguur buurweg is dat deze niet is opgenomen in het Kadaster. Bij discussie over het gebruik van een buurweg wordt de weergave van het eigendom van het perceel in het Kadaster er vaak bijgehaald. De eigendomsgrens kan bijvoorbeeld midden op het pad liggen. Dit is op zichzelf genomen ook logisch omdat een buurweg vaak gelegen is aan het einde van meerdere percelen. Iedereen levert zo een bijdrage aan de weg die bedoeld is voor gemeenschappelijk nut. In dit kader verdient nog opmerking dat het Kadaster in zoverre lijdelijk is. Dat wil zeggen dat het afhankelijk is van de input die zij krijgt. Het is een weergave van een feitelijke situatie op een bepaald tijdstip.

Op het moment dat er discussie is over het al dan niet bestaan van een buurweg zal nog wel het nodige uit de kast gehaald moeten worden om het bestaan van (de omvang) van de buurweg te bewijzen. U moet hierbij denken aan (lucht) fotomateriaal waarop fysieke afscheidingen zoals een schutting te zien zijn en verklaringen van buren en oud-bewoners. Elke situatie is dus afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

De belangrijkste boodschap die ik u in deze kan meegeven is: staar u niet blind op het Kadaster. De feitelijke situatie kan afwijken aan hetgeen in eerste instantie uit de weergave van het Kadaster wordt vermoed. Het Kadaster is in zoverre niet allesomvattend.

Wilt u meer weten over de hiervoor genoemde onderwerpen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon