Geslaagd voor Grotius Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht6 juni 2013

Renée van der Zwan is op 6 juni 2013 geslaagd voor het examen van de Grotiusopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht.
 
In september 2012 is Renée van der Zwan gestart met de specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht van de Grotius Academie.

Gedurende deze opleiding kwamen de belangrijkste aspecten van het omgevingsrecht aan bod. Van het Europese omgevingsrecht tot de Wabo, van de milieueffectrapportage tot het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht, van het publieke milieurecht met betrekking tot geluidhinder en lucht- en geurhinder tot het civiele milieuaansprakelijkheidsrecht, van het natuurbeschermingsrecht tot het onteigeningsrecht en alle aspecten van het ruimtelijke ordeningsrecht zoals grondexploitatie en bestemmingsplannen passeerden de revue. Voor elk onderwerp werden huiswerkopdrachten gemaakt.

Het afrondende examen op 6 juni 2013 dat zich specifiek richtte op het bouwen en drijven van een inrichting onder de Wabo (de voormalige bouwvergunning en milieuvergunning) en het gemeentelijk instrumentarium op het gebied van de ruimtelijke ordening legde Renée met genoegen af.

Deel deze pagina: