Rijnlandroute: hoe nu verder ?27 juni 2013

Nu Provinciale Staten van Zuid-Holland op woensdag 26 juni 2013 definitief besloten hebben tot de aanleg van de Rijnlandroute komt er aan een lange periode van onzekerheid een einde.

Inpassingsplan
Met dit besluit van Provinciale Staten is echter het laatste woord niet gezegd. Er zal namelijk eerst een inpassingsplan opgesteld moeten worden om de aanleg van de Rijnlandroute planologisch mogelijk te maken. Tegen dat plan kan worden geprocedeerd tot aan de Raad van State.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen het inpassingsplan, dan zullen wij u daar graag over adviseren.

Grondverwerving
Nu het besluit genomen is om de Rijnlandroute te gaan aanleggen zullen eigenaars of andere gerechtigden benaderd worden door grondverwervers van de Provincie. In veel gevallen zal het niet alleen gaan om grond, maar ook om de aankoop van woningen of bedrijven.

Voor dit soort aankopen gelden spelregels. Deze spelregels zijn gebaseerd op de Onteigeningswet. Op grond van deze spelregels heeft u recht op een volledige schadeloosstelling en komen de kosten van juridische bijstand in beginsel voor volledige vergoeding in aanmerking. Er gelden echter nog veel meer spelregels. Dat vergt specialistische kennis. Wij zijn daarvan op de hoogte.

Wilt u voor uw specifieke situatie weten waar u recht op heeft, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Planschade
Het kan heel goed zijn dat uw woning, bedrijf, of grond niet rechtstreeks door de Rijnlandroute wordt geraakt, maar dat u er wel last van heeft. U kunt daarbij onder meer denken aan verslechtering van uw uitzicht (de weg of het knooppunt komt vlak voor "uw neus" te liggen), geluid- of trillingshinder, verminderde bereikbaarheid, etc.

In dat geval lijdt u ook schade, te weten waardevermindering of inkomensschade. Die schade heet in vaktermen "planschade".

Voor een tegemoetkoming in planschade komt u niet zomaar in aanmerking. Wilt u weten of u kans maakt op een tegemoetkoming in de planschade, vraagt u ons dan om advies.

 

Contactpersonen
Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact op met Guy Seelen (071-5163613 of 06-29018771) of Arjan van Delden (070-3156085 of 06-57314600).

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon