Gemeenten bepalen koopzondagen voortaan zelf12 juli 2013

De Eerste Kamer stemde op 28 mei 2013 in met het initiatiefwetsvoorstel Winkeltijdenwet van D66 en Groen Links. Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkelwet in werking getreden. Hoofdregel van de wet was dat winkels op zondag gesloten zijn en dat uitzonderingen alleen mogelijk zijn door in gemeentelijke verordeningen koopzondagen vast te stellen en door (een gedeelte van) een gemeente aan te wijzen als toeristisch gebied.

Dit heeft de laatste jaren geleid tot een groot aantal procedures tegen gemeenten die de gehele gemeente of een groot deel daarvan als toeristisch gebied hadden aangewezen. Diverse gemeentelijke verordeningen zijn op grond daarvan gesneuveld.

Laatstelijk heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een streep gezet door de Winkeltijdenverordening van de gemeente Tilburg (CBb 1 februari 2013; LJN:BZ0745) en geoordeeld dat de gemeente Halderberge nader zal moeten motiveren waarom sprake is van autonoom en substantieel toerisme (CBb 12 maart 2013; LJN:BZ3716).

Ook de gemeente Leiden had haar hele grondgebied als toeristisch gebied aangewezen teneinde het mogelijk te maken om de winkeliers zelf te laten beslissen om op zondag wel of niet open te zijn. Tegen die verordening hebben een stichting, een vakbond en verschillende winkeliers geageerd. Omdat een beslissing op bezwaar uitbleef hebben enkele bezwaarmakers beroep ingesteld bij het CBb. Hangende dat beroep heeft de gemeenteraad alsnog een beslissing op bezwaar genomen inhoudende ongegrond verklaring van de bezwaren. In deze beslissing heeft de gemeenteraad nader gemotiveerd waarom zij van mening is dat de gehele gemeente Leiden als toeristisch gebied moet worden beschouwd.

In verband met bovengenoemde wetswijziging, die per 1 juli 2013 in werking is getreden, hebben voormelde stichting en anderen hun beroep bij het CBb inmiddels ingetrokken nu met de nieuwe Winkeltijdenwet het volledig aan de gemeenteraad is om te beslissen of vrijstelling wordt verleend van het verbod om winkels op zondag geopend te hebben. De vraag of de (gehele) gemeente daadwerkelijk autonome en substantiële toeristische aantrekkingskracht heeft is niet langer aan de orde.

De mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar en beroep in te stellen tegen een bij een gemeentelijke winkeltijdenverordening verleende vrijstelling van het verbod om op zondag geopend te zijn is met de nieuwe wet komen te vervallen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon