Nieuwe regels voor ANBI's vanaf 1 januari 201424 juli 2013

Goede doelen oftewel Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) moeten vanaf 1 januari 2014 de volgende gegevens op hun eigen website publiceren: 

  • naam van de instelling;
  • RSIN/fiscaal nummer;
  • contactgegevens;
  • doelstelling;
  • beleidsplan;
  • bestuurssamenstelling;
  • namen van de bestuurders;
  • beloningsbeleid;
  • verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • financiële verantwoording.

ANBI's mogen deze informatie ook publiceren via de website van een overkoepelende brancheorganisatie. Een ANBI kan een ontheffing van de Belastingdienst krijgen voor het publiceren van de namen van de bestuurders indien er sprake is van een veiligheidsrisico.

De Belastingdienst zal zelf vanaf 1 januari 2014 in haar Programma ANBI  naast de thans gepubliceerde gegevens (summier) ook de website van de ANBI en het RSIN/fiscaal nummer van de ANBI publiceren.

Voor kerkgenootschappen gelden iets afwijkende regels, zij hoeven de namen van de bestuurders niet te publiceren. Daarnaast gelden de (overige) regels voor kerkgenootschappen die via een groepsbeschikking als ANBI zijn aangewezen (zoals de meeste PKN-gemeenten) pas vanaf 1 januari 2016.

De Belastingdienst zal de ANBI's vanaf medio juli 2013 over deze nieuwe regels informeren en zal in het najaar van 2013 de voor het Programma ANBI benodigde gegevens bij de ANBI's opvragen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon