Ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan als eiser optreden!7 augustus 2013

Raad van Arbitrage voor de Bouw, 25 juli 2013 (31.796).

Op grond van artikel 3:303 BW kan je alleen een procedure beginnen als je voldoende belang hebt bij een vordering. Dat betekent, kort gezegd, dat als Z geen overeenkomst heeft gesloten met Y, dat Z dan niet kan klagen dat Y de overeenkomst met X niet goed heeft uitgevoerd.

Dat is echter niet altijd zo: als X met een zogenaamde koop-/aannemingsovereenkomst opdracht geeft aan aannemer Y tot de bouw van een appartement in een nog te bouwen appartementencomplex, dan doet X dat als deelgerechtigde tot het gehele gebouw waar het appartement van X in wordt gerealiseerd - en onderdeel van uitmaakt - samen met de andere (toekomstige) appartementseigenaren (X2, X3, etc.).

Als eigenaar van een appartement ben je op grond van artikel 5:125 lid 2 BW automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (: VvE) van dat gebouw. De VvE (= Z) voert het beheer over het appartementencomplex en vertegenwoordigt daarbij de individuele eigenaren van de verschillende appartementen (X1, X2, X3, etc.). Ook in rechte/procedures (zie artikel 5:126 lid 2 BW). Zo kan het dus voorkomen dat een VvE, ook al heeft zij geen overeenkomst gesloten met aannemer Y, toch een procedure kan beginnen tegen aannemer Y over gebreken aan de gemeenschappelijke delen van het pand van de VvE, voor zover deze samenhangen met de overeenkomst van aanneming van werk tussen de individuele kopers (X1, X2, X3, etc.) en aannemer Y. Dat bleek ook in de hiervoor aangehaalde uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Het betreffende geschil, bevoegdheidsincident, was echter niet nodig geweest als de VvE ook alle individuele eigenaren als eiser had opgevoerd, al was het maar omdat niet altijd duidelijk is of een bepaald gebrek nu een gebrek betreft wat de VvE aangaat of een gebrek betreft wat enkel een individuele koper aangaat omdat het geen gemeenschappelijk deel van het gebouw betreft. Dat had bovendien kosten gescheeld.

Heeft u vragen over dit bericht of over andere juridische onderwerpen? Bel of mail gerust!

Deel deze pagina:

Contactpersoon