Binnenkort statutair directeur van een B.V. of een N.V.? Maak op voorhand goede afspraken in de arbeidsovereenkomst!29 augustus 2013

Als statutair directeur van een B.V. of een N.V. heeft u een bijzondere positie binnen het arbeidsrecht. Enerzijds is er de vennootschapsrechtelijke band met de onderneming door de benoeming als bestuurder door de aandeelhouders (en soms door de Raad van Commissarissen) van de onderneming en anderzijds is er veelal de arbeidsrechtelijke band met de onderneming door middel van een arbeidsovereenkomst.

Het is als aankomend statutair directeur van een B.V. of een N.V. van belang om goede afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst. U heeft namelijk ten opzichte van reguliere werknemers weinig tot geen ontslagbescherming. Een ontslagvergunning van het UWV is niet vereist, waardoor er aldus geen toets vooraf aan het ontslag ten grondslag ligt en te allen tijde kan worden opgezegd met inachtneming van de voor u toepasselijke opzegtermijn. Deze opzegging vindt doorgaans plaats nadat de Algemene vergadering van Aandeelhouders (of de Raad van Commissarissen) hiertoe heeft besloten, waarbij zij de bestuurder in beginsel dient te horen. De Hoge Raad heeft een aantal jaren geleden bepaald dat een ontslagbesluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders  (dan wel van de Raad van Commissarissen) ook automatisch het einde van de arbeidsovereenkomst inhoudt. Op deze regel geldt alleen een uitzondering als er sprake is van een wettelijk opzegverbod, als partijen anders zijn overeengekomen of als er geen verwevenheid bestaat tussen de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke betrekkingen. In alle andere gevallen kan de vennootschap de arbeidsovereenkomst met u opzeggen.

In verband met het feit dat u als statutair directeur aldus feitelijk geen ontslagbescherming geniet, is het raadzaam om reeds op voorhand in de arbeidsovereenkomst afspraken te maken over de situatie die zal gelden bij een eventueel ontslag. Gebruikelijk in dit verband is om een vergoeding op voorhand en/of een lange opzegtermijn af te spreken. Maakt u deze afspraken niet, dan staat u bij opzegging alleen nog de weg van het kennelijk onredelijk ontslag open. Deze procedure is niet aantrekkelijk, omdat deze veelal langslepend is en de uitkomst ervan zeer ongewis. Natuurlijk is het ook mogelijk om met de vennootschap in onderhandeling te gaan over een beëindigingsregeling, maar vanwege het feit dat voor u geen ontslagbescherming geldt, is uw positie in deze onderhandelingen vaak niet zo sterk. De vennootschap kan er immers altijd voor kiezen om de arbeidsovereenkomst 'gewoon' op te zeggen als zij geen regeling wil treffen.

Kortom, zorg voor goede afspraken op voorhand en voorkom zo dat u als statutair directeur bij een eventueel ontslag met lege handen komt te staan!

Deel deze pagina: