Stamrechten per 1 januari 201419 september 2013

Op Prinsjesdag (17 september 2013) is het belastingplan 2014 gepubliceerd. Voor de arbeidsrechtpraktijk is het volgende van belang:

a. Fiscale stimulering vrijval Stamrechten

Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV in één keer op te nemen. Deze aanspraak wordt niet volledig, maar voor slechts 80% betrokken in de inkomstenbelasting. Dat betekent per saldo een belastingtarief van (80% van 52%=) 41,6%.

b.  Beëindiging fiscale facilitering voor nieuwe gevallen

De stamrechtvrijstelling  voor nieuwe ontslagvergoedingen (voor BV's, bankspaar- en verzekeringsproducten) wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit houdt in dat nieuwe ontslagvergoedingen in het jaar dat de belastingplichtige deze ontvangt van de werkgever volledig in de heffing wordt betrokken, tegen het reguliere tarief in de inkomstenbelasting.

Het feit dat de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 vervalt, zal voor werkgevers en werknemers een reden kunnen zijn om nog in 2013 een exit-regeling te treffen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon