Gratis juridisch advies voor BNA architecten4 oktober 2013

Geelkerken Linskens Advocaten is sinds 1 juni 2013 partner van de Bond Nederlandse Architecten (BNA). In dat kader zal Geelkerken Linskens Advocaten regelmatig een gratis juridisch spreekuur speciaal voor BNA-architecten houden op het kantoor in Leiden over uiteenlopende rechtsgebieden, waaronder architectenrecht.

Op het afgelopen spreekuur, op dinsdag 17 september j.l., kwamen, onder andere, vragen over prijsvragen, aanbestedingen, inhouding van facturen, hoe om te gaan met onterechte beschuldigingen, verrekening en hoe te handelen bij mogelijk tekortschieten aan de orde.

Het volgende spreekuur zal worden gehouden op dinsdag 15 oktober a.s..
Leden van de BNA die een advies willen hebben dienen zich op voorhand via de BNA aan te melden voor het spreekuur en eventuele relevante stukken ook op voorhand aan de BNA toe te zenden. Zie ook: www.bna.nl.

Deel deze pagina:

Contactpersoon