Doorstart Oostingh Staalbouw17 oktober 2013

Op 7 oktober 2013 is surseance van betaling verleend aan:

  • Oostingh Beheer B.V.
  • Oostingh Staalbouw B.V.
  • Metaalbescherming Katwijk B.V.
  • Modulaire Parking Systems B.V.

De surseances van betaling zijn op donderdag 10 oktober 2013 omgezet naar faillissement. De rechtbank Den Haag heeft tot curatoren benoemd de heer mr. J.C. Rosenberg Polak van Salomons Van der Valk Advocaten en mevrouw mr. C.A. de Weerdt van Geelkerken Linskens Advocaten.

Curatoren en Oostingh Katwijk B.V. hebben op 16 oktober 2013 een doorstartovereenkomst gesloten. Bij de doorstarter zijn de heer H. Oostingh en Parlevliet en Van der Plas betrokken. Curatoren verwijzen naar het persbericht, zoals door Oostingh Katwijk B.V. op 16 oktober 2013 is verspreid.

De crediteuren in deze faillissementen kunnen hun vordering indienen via het volgende e-mailadres: oostingh@gl-advocaten.nl.

De crediteuren worden verzocht het "standaardformulier indiening vordering in faillissement" in te vullen en mee te zenden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon