Gratis juridisch spreekuur voor BNA-architekten8 november 2013

Geelkerken Linskens Advocaten is partner van de Bond Nederlandse Architecten (BNA). In dat kader geeft Geelkerken Linskens Advocaten maandelijks een gratis juridisch spreekuur speciaal voor BNA-architecten over uiteenlopende rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, architectenrecht en auteursrecht.

Op het laatste spreekuur, op dinsdag 15 oktober j.l., kwamen onder andere de volgende vragen naar voren: heeft een opdrachtgever het recht om het ontwerp van de architect bij de uitvoering van het werk aan te passen of kan de architect zich daar gezien zijn auteursrecht tegen verzetten, moet een opdrachtgever betalen voor de adviezen en het (ontwerp)werk van de architect als de opdrachtgever met een deels uitgewerkt plan komt en kunnen de algemene voorwaarden die horen bij een overeenkomst van aanneming van werk (CoVo 2010) conflicteren met de algemene voorwaarden van de architect (DNR 2012) en zo ja, hoe kan je dat dan oplossen als de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever van zowel de aannemer en de architect al getekend is?

Het volgende spreekuur is op dinsdag 19 november a.s..
Leden van de BNA die een juridische vraag willen voorleggen zijn dan van harte welkom, maar dienen zich op voorhand via de BNA aan te melden voor het spreekuur en eventuele relevante stukken ook op voorhand aan de BNA toe te zenden. Zie ook: www.bna.nl

Deel deze pagina:

Contactpersoon