Drempels voor Europese aanbestedingen wijzigen22 november 2013

De drempels voor Europese aanbestedingen worden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 (naar verwachting) als volgt aangepast:

A. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten op grond van Richtlijn 2004/18/EG:

-   € 134.000 voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten door de Staat, zoals bedoeld in artikel 7 sub a van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.2 lid 1 Aanbestedingswet (was € 130.000).

-   € 207.000 voor andere overheidsopdrachten voor leveringen en diensten, zoals bedoeld in artikel 7 sub b van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.2 lid 2 en 3 en artikel 2.3 Aanbestedingswet (was € 200.000).

-   € 5.186.000 voor overheidsopdrachten voor werken zoals bedoeld in artikel 7 sub c van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.1 Aanbestedingswet (was € 5.000.000).

-   € 5.186.000 voor opdrachten voor werken die voor >50% worden gesubsidieerd door aanbestedende diensten, zoals bedoeld in artikel 8 sub a van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.8 onder a Aanbestedingswet (was € 5.000.000).

-   € 207.000 voor opdrachten voor diensten die voor >50% worden gesubsidieerd door aanbestedende diensten, zoals bedoeld in artikel 8 sub b van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.8 onder b Aanbestedingswet (was € 200.000).

-   € 5.186.000 voor concessieovereenkomsten voor werken, zoals bedoeld in artikel 56 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.4 Aanbestedingswet (was € 5.000.000).

-   € 5.186.000 voor plaatsing van opdrachten voor werken door concessiehouders die geen aanbestedende dienst zijn, zoals bedoeld in artikel 63 lid 1 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.153 Aanbestedingswet (was € 5.000.000).

-   € 134.000 voor prijsvragen georganiseerd door de Staat, zoals bedoeld in artikel 67 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.5 lid 1 Aanbestedingswet (was € 130.000).

-   € 207.000 voor prijsvragen georganiseerd door andere aanbestedende diensten, zoals bedoeld in artikel 67 lid 1 sub b van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.6 Aanbestedingswet (was € 200.000).

-   € 207.000 voor prijsvragen voor diensten zoals bedoeld in artikel 67 lid 1 sub c van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.5 lid 2 Aanbestedingswet (was € 200.000).

Alle drempelbedragen zien op de geraamde waarde voor een opdracht exclusief BTW, zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.15 Aanbestedingswet.

B. Opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten op grond van Richtlijn 2004/17/EG:

-   € 414.000 voor opdrachten voor leveringen en diensten, zoals bedoeld in artikel 16 Richtlijn 2004/17/EG en artikel 3.8 lid 1 sub b Aanbestedingswet (was € 400.000).

-   € 5.186.000 voor opdrachten voor werken, zoals bedoeld in artikel 16 van Richtlijn 2004/17/EG en artikel 3.8 lid 1 sub a Aanbestedingswet (was € 5.000.000).

-   € 414.000 voor prijsvragen die worden georganiseerd in het kader van een procedure voor het plaatsen van opdrachten voor diensten, zoals bedoeld in artikel 61 sub a van Richtlijn 2004/17/EG en artikel 3.9 Aanbestedingswet (was € 400.000).

-   € 414.000 voor prijsvragen waarvan het totale bedrag aan prijzengeld en betalingenaan deelnemers ten minste gelijk is aan € 414.000, zoals bedoeld in artikel 61 sub b van Richtlijn 2004/17/EG en artikel 3.9 Aanbestedingswet (was € 400.000).

Alle drempelbedragen zien op de geraamde waarde voor een opdracht exclusief BTW, zoals bedoeld in artikel 17 van Richtlijn 2004/17/EG en artikel 3.12 Aanbestedingswet.

C. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied op grond van Richtlijn 2009/81/EG:

-   € 414.000 voor opdrachten voor leveringen en diensten, zoals bedoeld in artikel 8 sub a van Richtlijn 2009/81/EG (was 400.000).

-   € 5.186.000 voor opdrachten voor werken, zoals bedoeld in artikel 8 sub b van Richtlijn 2009/81/EG (was € 5.000.000).

Alle drempelbedragen zien op de geraamde waarde voor een opdracht exclusief BTW, zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2009/81/EG.

Bron: ontwerp verordening van de Europese Commissie tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG wat betreft hun toepassingsdrempels.

Heeft u vragen over dit bericht of over andere juridische onderwerpen? Bel/mail gerust!

Deel deze pagina:

Contactpersoon