De rating van uw onderneming bijgesteld? Onderneem actie!3 december 2013

Onderneem actie om een lagere rating te voorkomen bij een faillissement van een groepsmaatschappij.

Veel ondernemingen maken gebruik van kredietbeoordelaars als Graydon en Dun & Bradstreet. De kredietwaardigheid van uw (potentiële) relatie is direct opvraagbaar. Een goed hulpmiddel om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. Het kan echter ook een blok aan het been van uw onderneming worden wanneer de rating van uw eigen onderneming naar beneden wordt bijgesteld, omdat er binnen de groep waarvan uw onderneming deel uit maakt een faillissement plaatsvindt.

Bijgestelde rating na faillissement groepsvennootschap

Wanneer er sprake is van een faillissement binnen een groep met vennootschappen, stellen kredietbeoordelaars ook de rating van alle groepsvennootschappen naar beneden bij. Dit betekent dat het faillissement van een zusteronderneming - ongeacht de vraag in welke markt de onderneming opereert en ongeacht de vraag of uw onderneming feitelijk (financiële) banden heeft met die onderneming - er toe leidt dat uw onderneming volgens de kredietbeoordelaar plots ook een verhoogd kredietrisico kent. Ook wanneer uw onderneming voorheen de hoogst mogelijke rating kende en voor die rating van de kredietbeoordelaar een certificaat ontving.

De nieuwe beoordeling kan schade opleveren voor uw bedrijfsvoering. Leveranciers, klanten en kredietverstrekkers die een rapport van uw onderneming opvragen krijgen te zien dat uw kredietwaardigheid is verlaagd. In het ergste geval wordt besloten geen zaken meer met uw onderneming te doen. Stellen uw zakenpartners hierover geen vragen dan gebeurt het bovenstaande zonder uw medeweten. De kredietbeoordelaar verwittigt een onderneming namelijk niet over de aanpassing van de rating.

Actie ondernemen

Wat nu te doen indien er binnen uw groep een faillissement wordt uitgesproken? Onderneem actie!

Check bij kredietbeoordelaars direct na een faillissement van een groepsonderneming de rating van uw eigen onderneming en vraag bij een aangepaste rating de kredietbeoordelaar naar de reden van de aanpassing. Is de reden het faillissement binnen het concern? Wees helder richting uw relaties en leg de situatie uit.

Neem vervolgens contact op met de curator van de failliete groepsvennootschap en verzoek om een verklaring waarin wordt gesteld dat het faillissement, voor zover de curator dat op dat moment kan beoordelen,  geen (financiële) gevolgen zal hebben voor uw onderneming. Deze verklaring zal worden meegenomen in de beoordeling van de kredietwaardigheid van uw onderneming en, zo is onze ervaring, kan ertoe leiden dat uw rating weer wordt hersteld.

Wordt u geconfronteerd met bovenstaande situatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met ondergetekende of met een van de andere advocaten die actief zijn binnen het praktijkgebied onderneming.

Deel deze pagina:

Contactpersoon