Geld lenen bij de bank, (on)mogelijk?27 januari 2014

Geld lenen bij een bank is niet onmogelijk, maar vraagt extra inspanningen van degene die geld wil verkrijgen. Als gevolg van de bankencrisis en daarmee gepaard gaande nieuwe regelgeving moeten banken hun (financiële) posities versterken, waardoor er minder geld beschikbaar is om uit te lenen. Voor zover er geld wordt uitgeleend verlangen banken extra zekerheden (pand/hypotheek), stellen zij extra voorwaarden en worden gelden verstrekt tegen een hogere prijs (rente en provisie).

Uw financieringsaanvraag bij de bank dient derhalve gedegen te worden voorbereid. Realiseer u daarbij dat niet alleen de accountmanager, die uw bedrijf ongetwijfeld goed kent, zich een oordeel zal moeten vormen over uw financieringsaanvraag maar ook andere medewerkers van de bank die niet of nauwelijks met uw bedrijf bekend zijn. Geef dan ook aan wie u bent en wat u doet. Geef inzicht in het financiële "reilen en zeilen" van de onderneming en maak duidelijk in welke vorm, bijvoorbeeld een lening en/of rekening-courantfaciliteit, u gelden wenst te verkrijgen. Ook het doel waarvoor financiering wordt gevraagd is van belang. Laat de bank zien dat de kapitaalinjectie tot betere resultaten voor uw onderneming leidt.

In ruil voor een financiering zal de bank ook zekerheden willen ontvangen in de vorm van hypotheek op het onroerend goed of pandrecht op de bedrijfsmiddelen van uw onderneming. Daarnaast kan zij ook zekerheden verlangen in de vorm van een borgtocht of hoofdelijkheid die u privé dient te verstrekken. U dient derhalve op voorhand gedachten te maken over de vraag of en zo ja welke zekerheden u door uw onderneming of u in privé wenst te verstrekken. Het verstrekken van zekerheden in de privésfeer kan in de toekomst verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld de gedwongen verkoop van uw woning. Bovendien is het niet altijd noodzakelijk dat u met alle door de bank gestelde voorwaarden instemt. Er is immers altijd enige onderhandelingsruimte. Gebruik die ruimte, zodat u er in de toekomst uw voordeel mee kan doen.

Aan uw financieringsaanvraag kleven derhalve de nodige juridische aspecten die u niet uit het oog moet verliezen.

Geelkerken Linskens Advocaten staat u graag terzijde bij uw financieringsaanvraag.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.  

 

Deel deze pagina: