Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door Tweede Kamer25 februari 2014

Op dinsdag 18 februari 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - met een aantal amendementen en moties - door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg steun van de VVD, PvdA, D66, Groenlinks, CU, Bontes en de SGP.

In het wetsvoorstel zijn een aantal maatregelen opgenomen waardoor het thans geldende arbeids- en ontslagrecht ingrijpend zal worden gewijzigd. Zo zullen er op het gebied van flexibele contracten belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. Straks kunnen flexwerkers na twee jaar al aanspraak maken op een vast contract in plaats van na drie jaar en er komt een betere ontslagbescherming voor payrollers. Tevens zal er een voorgeschreven route voor ontslag komen: ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moeten worden voorgelegd aan het UWV en ontslag om persoonlijke redenen moet worden voorgelegd aan de kantonrechter. De keuze voor de werkgever om ofwel naar de kantonrechter ofwel naar het UWV te gaan komt daarmee te vervallen. Voorts wordt de zogenaamde transitievergoeding ingevoerd in zowel procedures die bij de kantonrechter zullen dienen als de procedures die bij het UWV zullen plaatsvinden. Ook bij het UWV zijn werkgevers straks dus verplicht om een vergoeding toe te kennen. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,00 bruto en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000,00 bruto per jaar. Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van twee jaar recht op deze transitievergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Tot slot wordt de WW geleidelijk aan teruggebracht van 38 naar 24 maanden en wordt er al na een half jaar van werknemers verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden, ook als dit werk op een lager niveau ligt.

Bovenstaande wijzigingen zijn de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel. Op detailniveau zijn er nog meer wijzigingen voorgesteld.

Vanuit arbeidsrechtland is de afgelopen maanden zeer kritisch gereageerd op het wetsvoorstel van minister Asscher. Deskundigen menen dat het wetsvoorstel het ontslagrecht niet soepeler en eenvoudiger zal maken - zoals de minister betoogt - maar dat het ontslagrecht juist ingewikkelder zal worden. Er wordt zelfs gesproken over een 'lawyers paradise'. Dit laatste komt met name doordat het wetsvoorstel de mogelijkheid biedt om beslissingen van het UWV en de kantonrechter straks aan te vechten tot aan de Hoge Raad. Het aanvechten van beslissingen is nu in het geheel niet mogelijk voor ontslagbeslissingen van het UWV en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen voor ontbindingsbeschikkingen van de kantonrechter.

Het wetsvoorstel zal nu worden behandeld in de Eerste Kamer. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon