Afspiegeling bij bedrijfseconomisch ontslag: AOW-gerechtigden eerst weg17 maart 2014

Het Ontslagbesluit wordt per 1 april 2014 zodanig aangepast dat ingeval van een ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking komen voor ontslag.

Op dit moment valt een AOW-gerechtigde die doorwerkt in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder. Het kan bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel daardoor voorkomen dat binnen een functiegroep een doorwerkende AOW-er niet voor ontslag in aanmerking komt, omdat hij meer dienstjaren heeft dan bijvoorbeeld een 55-jarige werknemer in dezelfde leeftijdscategorie. Resultaat: de AOW-gerechtigde blijft, de werknemer van 55 jaar wordt voor ontslag voorgedragen op grond van het afspiegelingsbeginsel. Dit is een ongewenst en onbedoeld effect van het Ontslagbesluit.

Door de wijziging per 1 april 2014 wordt de hoogste leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) gewijzigd in 55 jaar tot de AOW-leeftijd. Hierdoor komen AOW-gerechtigde werknemers in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen binnen een functiegroep het eerst voor ontslag in aanmerking, voordat de andere leeftijdscategorie√ęn in aanmerking komen. Daarnaast wordt bepaald dat indien er minder arbeidsplaatsen vervallen dan er AOW-gerechtigde werknemers zijn, binnen de groep AOW-gerechtigde werknemers de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komen.

Met deze aanpassing van het Ontslagbesluit wordt voorkomen dat een werknemer die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid plaats moet maken voor een AOW-gerechtigde werknemer voor wie dat waarschijnlijk in mindere mate het geval is.

Bron: Min SZW 18-02-2014, nr. 2014-0000020505 (Stcrt 2014, 5210)

Deel deze pagina:

Contactpersoon