Bestemmingsplan Rotterdamsebaan in werking28 april 2014

Op 18 april jl. heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening van een tweetal partijen (klik hier).

In het bestuursrecht kunnen partijen tijdens een gerechtelijke procedure voorzitter van de rechtbank of de Afdeling vragen het besluit dat zij in beroep bestrijden te schorsen of de inwerkingtreding op te schorten, zodat zij tijdens de gerechtelijke procedure nog niet geconfronteerd worden met de gevolgen van het bestreden besluit.

In dit geval hebben twee onroerend goed eigenaren de Voorzitter van de Afdeling gevraagd een dergelijke voorziening te treffen. Op grond van artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan dan vanwege de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening niet in werking na het verstrijken van de beroepstermijn, maar pas zodra de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan op de beroepen.

Nu de uitspraak van de Voorzitter grotendeels afwijzend luidt, is het bestemmingsplan met ingang van 18 april jl. in werking getreden. Dat betekent dat de gemeente Den Haag nu officieel kan starten met de uitvoering van het bestemmingsplan en dus met de aanleg van de Rotterdamsebaan en bijkomende infrastructurele voorzieningen.

Een van de verzoekers krijgt overigens wel gelijk van de Voorzitter. De gemeenteraad had - uit de uitspraak blijkt per ongeluk - de gebruiksmogelijkheden van een perceel dusdanig beperkt dat het gebruik voor autoreparatie- en servicebedrijfsdoeleinden niet langer mogelijk was. Met uitspraak ligt vast dat deze bedrijfsactiviteiten in ieder geval tot de uitspraak van de Afdeling op het beroep voortgezet kunnen worden. Gelet op de uitlatingen van de gemeente ter zitting ligt het evenwel in de rede dat de voorlopige voorziening in de uitspraak op beroep wordt omgezet in een permanente voorziening.

 

Het is nu aldus wachten op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de vele beroepen die tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Rotterdamsebaan zijn ingediend. Wanneer de zitting plaatsheeft en wanneer die uitspraak zal volgen, is nog niet bekend.

Wij houden u op de hoogte.

 

Deel deze pagina: