Nieuwe inkoopvoorwaarden Rijksoverheid30 april 2014

Bij besluit van 26 maart 2014 heeft de Minister-President de nieuwe inkoopvoorwaarden voor de Rijksoverheid vastgesteld. Sinds vrijdag 4 april jl. zijn de nieuwe voorwaarden te raadplegen en zijn de nieuwe voorwaarden van kracht. De aanpassingen waren nodig vanwege de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 en de bijbehorende Gids Proportionaliteit.

 

Voor het gemak hebben wij de nieuwe voorwaarden op onze website geplaatst. Via onderstaande links zijn de documenten te downloaden.

- ARBIT 2014

- ARIV 2014

- ARVODI 2014

Deel deze pagina:

Contactpersoon