Uw onderneming overgeplaatst naar Bijzonder Beheer, wat nu?12 mei 2014

Als gevolg van de financiële crisis verkeert een groot aantal bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) in financiële problemen. Nu het MKB vaak gebruik maakt van een financiering bij een bank kan het verslechterde economische klimaat met zich brengen dat de onderneming onder 'verscherpt toezicht' van de bank wordt geplaatst. Dit houdt in dat de ondernemer naar de afdeling Bijzonder Beheer van de bank wordt overgeplaatst. In de media wordt gesproken over 20-30% van het MKB dat intensiever wordt begeleid door Bijzonder Beheer van één van de grootbanken.

De werkzaamheden van Bijzonder Beheer kunnen worden gesplitst in twee stadia. In het eerste stadium zal Bijzonder Beheer de onderneming begeleiden om te komen tot een betere financiële positie. Is dit succesvol, dan zal de onderneming op termijn terugkeren naar de oude situatie. Mocht financieel herstel uitblijven, dan zal de bank de relatie met de onderneming beëindigen en haar zekerheden (bijvoorbeeld pandrecht op de debiteuren, voorraden, inventaris en persoonlijke zekerheden zoals borgtocht) uitwinnen om zoveel als mogelijk van de geleende gelden terug te krijgen. Vrijwel altijd gaat de onderneming dan failliet!

Alhoewel het gros van de ondernemers onderkent dat de onderneming minder draait, zijn zij vaak overtuigd van hun toekomstmogelijkheden, waardoor de overplaatsing naar Bijzonder Beheer als een verrassing komt. De overheveling naar Bijzonder Beheer hoeft niet het eindstation van de onderneming te zijn. Er zijn wel degelijk mogelijkheden. Zaak is echter in overleg / onderhandeling te treden met de bank om tot een oplossing te komen. Daarbij kan worden gedacht aan het afstoten van een deel van de activiteiten, gedeeltelijke verkoop van de onderneming of het elders aantrekken van financiering.

Onze herstructureringsspecialisten treden regelmatig als sparringpartner op in discussies tussen ondernemingen en banken. Ook beschikken zij over een netwerk van investeringsmaatschappijen, financieel adviseurs en kunnen zij goed samenwerken met uw financieel adviseur.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

Deel deze pagina: