Ontwerptracébesluiten RijnlandRoute12 mei 2014

Na de tervisielegging van de ontwerpinpassingsplannen voor de RijnlandRoute zijn met ingang van 9 mei 2014 ook de ontwerptracébesluiten ter visie gelegd.

De inpassingsplannen bevatten de provinciale ruimtelijke onderbouwing voor de RijnlandRoute. De tracébesluiten zijn de besluiten van de Rijksoverheid, die voorzien in de benodigde besluitvorming voor de aansluiting van de RijnlandRoute op de A4 en de A44.

Wordt u geconfronteerd met de RijnlandRoute, dan is het belangrijk dat u ook kennisneemt van de tracébesluiten om na te gaan of de tracébesluiten ook uw belangen raken.

De ontwerptracébesluiten zijn via deze link in te zien. Via de link in ons eerdere nieuwsbericht kunt u de ontwerpinpassingsplannen vinden.

U kunt de stukken ook inzien en kopiëren bij de gemeentehuizen van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Leiden, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude, alsmede bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het provinciehuis in Den Haag. 

Mocht u zienswijzen in willen dienen: de uiterste datum voor het indienen van zienswijzen is 19 juni 2014.

Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het bepalen van uw positie bij de besluitvorming over de RijnlandRoute.

Deel deze pagina: