Reïntegratie tijdens boventalligheid: hoe zit dat?16 mei 2014

Stel: een werknemer is ziek en wordt in het kader van een reorganisatie boventallig. Hoe zit het dan met de reïntegratieverplichtingen? De reïntegratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer lopen gewoon door!

De reïntegratie-inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer worden door het UWV getoetst op de volgende momenten:

  • tijdens twee jaar ziekte: Bij een ziek uit dienst melding van een werknemer wordt er voor de toekenning van een Ziektewet-uitkering getoetst;
  • aan het einde van 2 jaar ziekte: Bij de WIA-aanvraag (Poortwachterstoets).

Op beide momenten zal de werkgever een reïntegratieverslag aan het UWV dienen te verstrekken, waarin uiteen wordt gezet wat er aan reïntegratie is gedaan. Het feit dat er een reorganisatie aan de gang is, maakt dit niet anders. Indien duidelijk is dat er vanwege de reorganisatie en de boventalligheid van de werknemer, een terugkeer naar de eigen functie niet mogelijk is en er intern geen passende functies beschikbaar zijn, dan dient er zo snel mogelijk te worden gestart met de reïntegratie in het tweede spoor.

Gebeurt dit niet en is de werkgever geen eigenrisicodrager voor de ZW of WGA, dan is de kans groot dat de werkgever een loonsanctie krijgt opgelegd conform artikel 25 WIA, of dat de aan de werknemer te betalen Ziektewet-uitkering wordt teruggevorderd bij de werkgever. Bovendien heeft een werknemer die ziek uit dienst gaat gevolgen voor de gedifferentieerde WGA-premie en gedifferentieerde ZW-premie die de werkgever betaalt.

Indien de werkgever eigenrisicodrager voor de ZW is, dan zal voornoemde sanctie waarschijnlijk niet volgen. Echter, de werkgever heeft er als eigenrisicodrager dan juist belang bij om zo min mogelijk werknemers arbeidsongeschikt uit dienst te laten gaan en dus wel iets aan de reïntegratie te blijven doen. Alleen bij een succesvolle reïntegratie is er immers geen Ziektewet-uitkering verschuldigd.

Is de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA, dan zal ook in dat geval een loonsanctie worden opgelegd indien de reïntegratieverplichtingen door het UWV als onvoldoende worden beoordeeld. Indien de werkgever in het tweede ziektejaar meer dan 70% van het salaris heeft doorbetaald, dan zal dat tijdens de loonsanctie doorlopen. In dat geval betaalt de werkgever vanwege de loonsanctie meer dan dat hij normaliter aan WGA-uitkering had moeten uitbetalen (70%). Ook voor een eigenrisicodrager kan een loonsanctie dus nadelig zijn. De werkgever heeft als eigenrisicodrager bovendien belang bij een zo laag mogelijke instroom van werknemers in de WGA, reïntegratie is dus van belang.

Deel deze pagina:

Contactpersoon