WNT en gemeenten: te hoog salaris = geen subsidie?16 mei 2014

Per 1 januari 2013 is de WNT (Wet normering topinkomens) in werking getreden. De politieke en maatschappelijke wens om de beloningen van topfunctionarissen te matigen is groot en dus krijgt het onderwerp veel aandacht in de media.

In het Leidsch Dagblad van 25 april 2014 is een artikel verschenen over de Leidse topinkomens. De lokale politiek vindt het onterecht dat de gemeente Leiden nog steeds subsidies aan bepaalde instanties blijft verstrekken, terwijl de bestuurders van deze instanties een inkomen genieten dat boven de Lenferink-norm (€ 110.000) en zelfs de Balkenende-norm (€ 190.000) ligt. Dit terwijl er twee jaar geleden zou zijn afgesproken dat in dergelijke gevallen de geldkraan dicht wordt gedraaid.

Het Leidse gemeentebestuur heeft laten weten dat zij eerst de uitkomst van een procedure in Eindhoven afwacht voordat zij besluit of er financiële maatregelen kunnen worden getroffen. In deze kwestie wilde de gemeente Eindhoven, als voorwaarde voor het verlenen van een subsidie, een stichting opleggen dat zij de Balkenende-norm zou toepassen op haar medewerkers. De bestuursrechter oordeelde dat de gemeente deze voorwaarde niet mag stellen in het kader van het verstrekken van de subsidie, de wet biedt deze mogelijkheid niet. De gemeente Eindhoven is in beroep gegaan van de uitspraak. Het is afwachten wat de uitkomst daarvan zal zijn en welk gevolg andere gemeenten aan deze uitspraak zullen geven. Het voorgaande maakt wel duidelijk dat de WNT ook in de Leidse politiek zorgt voor discussie!

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon