Auteursrecht (voor architecten)? Wat een onzin!?29 mei 2014

Architecten hebben dagelijks te maken met auteursrecht. In hun relatie met (potentiële) opdrachtgevers, maar ook in verhouding met derden zoals andere architecten.

Architecten hebben in principe een auteursrecht op hun creatie. Veel opdrachtgevers denken echter dat zij het auteursrecht op een ontwerp hebben: "Ik heb toch betaald voor het ontwerp?" is dan de veelgehoorde reactie. Veel professionele opdrachtgevers, zoals het Rijk, Provincies en gemeenten, eisen daarnaast in hun algemene voorwaarden dat zij het auteursrecht krijgen. Zie bijvoorbeeld de ARVODI-2014. Maar waarom?

Vanwege  hun creatieve schepping zijn intellectuele dienstverleners, zoals architecten, huiverig om de vruchten van hun intellect zondermeer prijs te geven. Is daar reden voor?

Bij een drukbezochte bijeenkomst van de Bond van Nederlandse Architecten voor BNA architecten op 27 mei j.l. in Amsterdam, heeft Niek Hoogwout aan de hand van diverse tips en voorbeelden uiteengezet of de ruim honderdjarige Auteurswet nog van deze tijd is, hoe je een auteursrecht krijgt, wie als maker van een door de Auteurswet beschermd werk wordt aangemerkt, wanneer sprake is van een beschermd werk, wat de criteria daarvoor zijn in de rechtspraak, waarop je dan een auteursrecht hebt, wat een uitsluitend recht is, hoe lang je een auteursrecht hebt, wat je er mee kan en of, en zo ja hoe, je er vanaf kan als je dat zou willen, wat het auteursrecht omvat, wat allemaal een inbreuk is op je auteursrecht, binnen welke termijn je iets tegen een inbreuk kan doen en wat je tegen eventuele inbreuken kan doen, de kans op succes (mede gegeven de mogelijke belangen van de architect en de opdrachtgever) en waar je dat moet doen.

Enkele reacties van deelnemers:

  • "We gaan stap voor stap door het auteursrecht met @NHoogwout. Taaie materie,  maar de brenger is levendig :). Dank aan @NHoogwout. Goed om te weten waar precies je recht kan liggen."
  • "Waarom je goed moet overleggen of het nodig is om auteursrechten over te dragen legt @NHoogwout uit adhv een sinaasappel. #teaser"

In lijn met de Auteurswet zijn er ook andere mogelijkheden, zoals Creative Commens. Op dezelfde bijeenkomst besprak Lisette Kalshoven, werkzaam voor Kennisland, wat je als architect met Creative Commens zou kunnen doen en bereiken.

Na afloop was er nog een uitvoerige discussie, waarbij duidelijk werd dat auteursrecht nog steeds zeer belangrijk is, ook voor architecten. Je moet alleen goed opletten wat je doet, wat je er mee kan en hoe je dat vastlegt.

Niek Hoogwout is gespecialiseerd in privaatrechtelijk bouwrecht, waaronder architecten en aanbestedingsrecht. Hij geeft in dat kader regelmatig eerstelijns advies aan BNA architecten. Ook geeft hij cursussen over architectenrecht, ook aan leden van de BNA.

Heeft u vragen over dit bericht of over andere juridische onderwerpen? Bel/mail gerust!

Deel deze pagina:

Contactpersoon