Uitstel tot 1 januari 2015 voor eerste onderdelen Wet werk en zekerheid6 juni 2014

De eerste onderdelen van de Wet werk en zekerheid zullen niet per 1 juli a.s. maar pas per 1 januari 2015 in werking treden. De Eerste Kamer behandelde het wetsvoorstel op 3 juni 2014, maar zal het wetsvoorstel pas op 10 juni 2014 in stemming brengen. Inwerkingtreding per 1 juli a.s. is te snel volgens de Eerste Kamer. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit uitstel aan de Eerste Kamer toegezegd.

Het was de bedoeling dat een aantal onderdelen van de wet al per 1 juli 2014 in werking zou treden. Die onderdelen zijn:

  • de aanzegplicht voor werkgevers een maand voordat het tijdelijk contract afloopt;
  • het afschaffen van de proeftijd bij een tijdelijk contract korter dan zes maanden;
  • het verbod op een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn;
  • de mogelijkheid om sectoren aan te wijzen waar het gebruik van nuluren-contracten verboden wordt.

Als de Eerste Kamer op 10 juni 2014 met de wet instemt, gaan deze onderdelen een half jaar later dus per 1 januari 2015 in. Per 1 juli 2015 volgt dan een aantal andere wijzigingen, zoals de aanpassing van de ketenregeling en het ontslagrecht. De aanpassing van de WW-duur wordt vanaf 1 januari 2016 gefaseerd ingevoerd.

Wordt vervolgd.

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon